Lært bort livreddende førstehjelp til kroatiske brannmenn

11 kroatiske brannmenn er på besøk i Norge for å lære av sine norske nødhjelpskolleger. De fikk instruksjoner i førstehjelp av akuttleger fra Drammen sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.09.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
De kroatiske brannmennene er på besøk hos Kongsberg brann og redning. Tirsdag 20. september var det duket for en storstilt øvelse utenfor brannstasjonen der oppgaven var å trene på førstehjelp ved trafikkulykker.

SE VIDEO FRA ØVELSEN:

 


Brannmenn er ofte de første som kommer frem til en trafikkulykke. De kroatiske brannmennene forteller at de ofte tar seg av jobben med å hjelpe folk ut av kollisjonskjøretøyene, mens det er ambulansepersonell som tar seg av det som har med førstehjelp å gjøre. 

Det ønsker de å gjøre noe med, og var glad for å få kyndig opplærling i livreddende førstehjelp av akuttleger fra Drammen sykehus. 

Seksjonsoverlege Jørn Rasmussen og overlege Cindy Treland fra Drammen sykehus.

Mellom øvelsesrundene ble det gitt gode tilbakemeldinger fra instruktørene. Her gir Cindy Treland og Jørn Rasmussen sine tilbakemeldinger.

Seksjonsoverlege Jørn Rasmussen fra akuttmottaket på Drammen sykehus deltok som instruktør sammen med kollegene AMM-overlege Cindy Treland og LIS-AMM Denijal Karamehic LIS AMM. 

Først var det teoretisk undervisning, deretter praktiske øvelser i området bak brannstasjonen. Der var det utplassert flere bilvrak med markører som måtte reddes ut og utføres førstehjelp på.

Fagutvikler Kristine Glenne hjelper lærling Håvard H. Johannessen.

Fagutvikler Kristine Glenne hjelper lærling Håvard H. Johannessen under øvelsen på Kongsberg.

Det var ambulanselærlinger fra Vestre Viken HF som stilte opp som markører under øvelsen og gjorde en solid innsats. Sanitetspersonell fra Forsvarets sanitetsbataljon på Rena bistod også under øvelsen.

- Lærlingene våre gjorde en veldig god og viktig jobb. De lærer også mye under øvelser som dette, forteller fagutvikler Kristine Glenne i Klinikk for prehospitale tjenester i Vestre Viken.

Delt opp i tre lag

De 11 brannmennene fra Kroatia ble delt inn i grupper sammen med lokale brannmenn fra Kongsberg. Sammen løste de utfordringene, som var å åpne opp bilvrakene og sørge for nødvendig førstehjelp til markørene.

Bilde fra øvelse med brannvesenet på Kongsberg.


De 11 kroatene ble delt inn i grupper og fikk med seg en fra hvert vaktlag i det lokale brannvesenet. Utfordringen var å «klippe» opp bilene og sørge for nødvendig førstehjelp.

Det ble kjørt flere runder, og mellom øvelsene var det gjennomgang med råd og tips fra akuttlegene. ​​

- Vi lærer også mye

Seksjonsoverlege Jørn Rasmussen ved akuttmottaket på Drammen sykehus ledet øvelsesdagen på Kongsberg. 

Han sier det ikke bare er brannmennene som lærer noe av en slik samøvelse.

- Vi som er instruktører lærer masse av å se hvordan andre jobber, både kommunikasjonsmessig og hvordan de løser oppgaven teknisk. Vi ser hvordan de opererer verktøy og bruker ressursene. Når vi trener sammen så lærer vi mye alle sammen, og det er veldig fint å se, sier Rasmussen.

Jørn Rasmussen

Jørn Rasmussen.

Tilbakemeldingene han har fått fra de kroatiske brannmennene er utelukkende positive.

- De var veldig fornøyde med opplegget og har lært mye. Det er fint å kunne bidra. Så vi må også huske på at det faktisk er lovpålagt at vi trener på tvers av etater. Alle samfunnskritiske institusjoner som helse, politi, brann og forsvar, er forpliktet til å trene sammen for å kunne håndtere kriser og krig. Da må vi faktisk trene sammen mens det er dyp fred, forteller Jørn Rasmussen.

Europeisk prosjekt​

Besøket fra Kroatia er i regi av den internasjonale brannorganisasjonen CTIF. Det kroatiske brannvesenet (HVZ) har blitt tildelt EØS-midler tilsvarende en million norske kroner for å drive erfaringsdeling rundt trafikkulykker. 

- Prosjektet kalles formelt '"firefighters raising preparedness and awarness for road traffic safety'', forkortet FIT. Disse midlene har blitt gitt igjennom den internasjonale brannorganisasjonen CTIF, som igjen har kontaktet det norske CTIF-styret. Det resulterte i besøket til Kongsberg. I dette prosjektet skal også brannmenn fra Kongsberg til Kroatia for å se hvordan kroatene jobber. Overordnet mål er å lære av hverandres metoder, forteller Fredrik Høe, brannkonstabel i Kongsberg brann og redning.

Bilder fra øvelsen på Kongsberg.


Samling for å gi instrukser om hva øvelsen går ut på.

Samling for å gi instrukser om hva øvelsen går ut på.

Fine forhold for øvelsen i området bak brannstasjonen på Kongsberg.

Fine forhold for øvelsen i området bak brannstasjonen på Kongsberg.