Lærer å leve godt med en psykisk lidelse

Å lære om egen sykdom for å mestre hverdagen har gitt gode resultater for pasienter i Vestre Viken.

Publisert 18.02.2018
Sist oppdatert 14.05.2024
Holder kurs i psykoedukasjon: Irene Norheim og Mia Iversen, begge spesialkonsulenter ved FoU, Klinikk for psykisk helse og rus.
Holder kurs: Irene Norheim og Mia Iversen, begge spesialkonsulenter ved FoU, Klinikk for psykisk helse og rus.

- Vi ser at det å få kunnskap, dele erfaringer med andre i samme situasjon og få noen verktøy, er viktig. Så fokuserer vi på hva som gir god helse, hva er det som gjør at man kan leve et godt liv med den lidelsen man har, sier Irene Norheim.

Hun er spesialkonsulent ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU), Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. Klinikken har siden 2005 jobbet systematisk med psykoedukativ behandling.

I stedet for å ha et ensidig fokus på å behandle sykdom, går psykoedukativ behandling ut på at pasientene lærer å hjelpe seg selv, blant annet ved å kjenne igjen symptomer tidlig, forebygge tilbakefall og aktivt fremme egen helse. Gjennom å dele med og lære av andre i samme situasjon, få kunnskap om lidelsen og trene på mestring av konkrete hverdagssituasjoner opplever pasienter og pårørende å få bedre livskvalitet, viser tilbakemeldingene, ifølge Norheim.

Ved psykose, bipolare lidelser og samtidig rus og psykisk lidelse er psykoedukativ behandling anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Familien er med

FoU-avdelingen koordinerer to tilbud innen psykoedukativ behandling: Kurs for personer med bipolar lidelse, og psykoedukativt familiesamarbeid for personer  med alvorlig psykisk lidelse.

250 deltakere som har deltatt på bipolarkurs de siste tre årene gir snittkarakteren 4,6 på en skala fra 1 til 5.

Familie og pårørende er også med på deler av behandlingsoppleggene, i form av undervisningsseminarer, samtalegrupper eller psykoedukativt familiesamarbeid.

- Alle mennesker trenger sosial støtte, og vi vet at det fremmer helse. Vi bistår med å skape åpenhet og kommunikasjon, og familien får støtte til å stå i det over tid. Forskning viser at det å involvere familien i behandlingen øker funksjon og reduserer innleggelser og tilbakefall for pasienten. Det reduserer også belastningen for de pårørende, sier Norheim.

Spesialkonsulent Mia Iversen understreker at det er spesielt viktig å fange opp unge som sliter psykisk, og begynne tidlig å jobbe sammen med familiene.

- Det er i ungdomsalderen de fleste psykiske lidelser utvikler seg, gjerne i 16-18-årsalderen, og da har familien en sentral rolle for ungdom. Ved å gi familien og pasienten tilbud om familiesamarbeid kan vi bidra til at sykdomsutviklingen reduseres, sier Iversen.

Samarbeid med kommunene

Å inkludere kommunene er også viktig, fordi disse behandlingstilbudene handler om hverdagssituasjoner der menneskene lever livet sitt, understreker Norheim og Iversen. Klinikken har over flere år invitert kommunene til seminarer og kurs, på lik linje med ansatte i klinikken.

-  Det er metodekurs om psykoedukativt familiesamarbeid og undervisningsseminarer om alvorlige psykiske lidelser. I undervisningen bruker vi både fagpersoner og erfaringsformidlere som selv har en psykisk lidelse, og som har lært seg å leve godt med lidelsen, sier Norheim.

I tillegg til behandlingstilbudene i klinikken, har den psykodedukative behandlingen hatt fokus på å videreføre de oppstartede gruppene som selvhjelpsgrupper.

Nye kurs

- Hvis noen ønsker å melde seg på et av disse tilbudene, enten selv eller som pårørende, hva gjør de da?
-  Da kan de snakke med nærmeste behandler i spesialisthelsetjenesten, eller ta direkte kontakt med FoU-avdelingen sier Norheim.
- Og behandlere som vil lære mer om psykoedukativt familiesamarbeid?
- Da har vi et kurs som går over seks dager i februar og mars. Målgruppen er leger, psykologer, samt personer med treårig helse- og sosialfaglig utdanning.