Ledende på innovasjon

Nylig publiserte tall viser at Vestre Viken HF er blant de beste helseforetakene i Norge når det gjelder innovasjon.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.05.2023
En skade filmes med mobil slik at AMK kan se skaden.
Videosamtale med AMK er et av mange innovasjonsprosjekter i Vestre Viken.

– Svært gledelig, men ikke tilfeldig, sier avdelingssjef Kristine Sahlberg i avdeling for forskning og innovasjon. 

Tallene over innovasjonspoeng er tilgjengeliggjort av Induct, som registrerer og bearbeider tall fra innovasjonsprosjekter på oppdrag for helse- og omsorgsdepartementet.  
 
– Hovedhensikten med Induct er at alle helseforetakene kan følge med på hva som rører seg i hele landet. På den måten slipper hvert enkelt foretak å finne opp kruttet på egenhånd. Deling av prosjekter og ideer øker innovasjonstakten til beste for både pasienter og ansatte, sier forsknings- og innovasjonssjef Kristine Sahlberg i Vestre Viken.  
 
 
Portrett av Kristine Sahlberg

forsknings- og innovasjonssjef Kristine Sahlberg

Høy aktivitet 

Poengsystemet i Induct er basert på antall prosjekter, i hvilken fase prosjektet er, og hvorvidt andre foretak adopterer og tar i bruk løsningene. Jo lengre et prosjekt har kommet, desto flere poeng tildeles. Flest poeng utløses når et prosjekt adopteres av andre HF og de i sin tur bruker prosjektdokumentasjonen videre i eget arbeid.  
 
Foruten aktivitet piloteres det også en indikator for nytte. Denne er foreløpig ikke på plass. Derfor er det aktivitet og deling som så langt måler innovasjonsaktiviteten.  
 
– Det er veldig hyggelig lesning for Vestre Viken. Det viser at vi er et foretak som setter forskning og innovasjon høyt. Vi har mange prosjekter, og flere av disse er delt og tatt i bruk av andre. Det betyr også at vi har drevet fram viktige innovasjonsprosjekter som er relevante for mange andre. Det er jeg veldig fornøyd med. Det har vært, og vil fortsatt være en målrettet satsing på dette også fremover, sier Sahlberg.  
 
Av prosjektene som har vakt mye oppmerksomhet, og som er adoptert av andre, kan nevnes; Videosamtale med AMK , Fjernstyrt CT på Ål sjukestugu og Brukerstyrt epilepsioppfølging.  
 
Portrett av fagsjef Anders Debes

Fagsjef Anders Debes

Kultur og satsing 

Vestre Viken driver ikke med innovasjon for innovasjonens skyld. Innovasjon og videreutvikling er viktig av mange grunner.  
 
– Vi må hele tiden videreutvikle helsetjenesten til beste for pasientene. Helsevesenet, behandlingsmuligheter og teknologi endrer seg raskt. Innovasjon dreier seg om å se disse mulighetene og lage gode prosjekter og rammer slik at vi hele tiden blir bedre, sier fagdirektør Anders Debes i Vestre Viken. 
 
 Innovasjon gjør seg ikke selv. Det forutsetter at det legges til rette for prosjekter, altså at rammene på må være på plass. Videre så må det være en kultur som oppmuntrer og gjør at både enkeltpersoner og fagmiljøer ønsker å drive innovasjon. 
 
– I Vestre Viken jobber vi systematisk med dette, og det er gledelig å se at det gir positive resultater. At vi nå har mange innovasjonsprosjekter i flere ulike faser, er et tegn på at vi arbeider på en systematisk og god måte, sier Debes.  
 
Vestre Viken har blant annet valgt å satse på et virtuelt sykehus for digitale helsetjenester. Under denne paraplyen er det drevet fram en rekke tjenester som gjør at forskjellige pasientgrupper kan få en bedre og mer fleksibel oppfølging.  
 
Forsknings og innovasjonssjefen mener det er viktig at innovasjonsprosjekter deles. 
 
– ​Vi vil gjerne dele våre prosjekter. Innovasjon får jo først verdi når det kommer pasienter og ansatte til gode.  Jo mer vi samarbeider og deler jo større effekt for tiltakene, avslutter Sahlberg.