Laveste stråledoser i landet

Drammen sykehus og Bærum sykehus gir pasienter de laveste stråledosene i landet.

Publisert 23.05.2019
Sist oppdatert 06.06.2023
LAVE DOSER. Modalitetsansvarlig radiograf Gunhild S. Olseng (t.v.) og fagradiograf Kristine Borge ved Avdeling for bildediagnost
LAVE DOSER. Modalitetsansvarlig radiograf Gunhild S. Olseng (t.v.) og fagradiograf Kristine Borge ved Avdeling for bildediagnostikk på Bærum sykehus gir pasientene lave stråledoser.

Det er store forskjeller på hvor høye stråledoser pasientene får når de tas bilde av ved norske sykehus, viser ny rapport. Enkelte sykehus har gitt pasientene for mye stråling i over 12 år.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har overvåket bruken av stråling i bildediagnostikk ved nærmere 300 røntgenlaboratorier i landet, hvor gjennomsnittlige stråledoser til over 81.000 pasienter har blitt registrert i 2006, 2009 og 2017.

Noen sykehus bruker 14 ganger høyere stråledose enn de sykehusene som bruker lavest dose.
Ifølge DSA skyldes den høye bruken av stråling i hovedsak at det tas unødvendig mange bilder av den enkelte pasient, at det brukes gammelt utstyr og at det er for lite fokus på å redusere strålingen.  

Blant landets beste

Jevnt over har stråledosene gått ned siden forrige kartlegging, men det er store forskjeller mellom sykehusene. Direktoratet vil ikke rangere sykehusene i rekkefølge, men:

- Sykehusene i Drammen, Bærum, Skien, Stavanger, Elverum og det private Aleris gir alle lave stråledoser, opplyser seniorrådgiver Anders Widmark i DSA som har utarbeidet rapporten.

Jobber systematisk på tvers

Avdeling for bildediagnostikk jobber systematisk på tvers av sykehusene i Vestre Viken med optimalisering av stråledoser og bildekvalitet innen CT. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom fagansvarlige radiologer, radiografer og fysikere.

- Det er svært hyggelig at sykehus i Vestre Viken er blant de absolutt beste i Norge når det gjelder stråledose til pasientene, sier Jon Haakon Malmer-Høvik, avdelingssjef for bildediagnostikk i Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Malmer-Høvik forteller at radiologiske undersøkelser er den største menneskeskapte kilden til stråling av befolkningen, og CT bidrar med mesteparten.

- Medisinsk strålebruk skal gjøre mer nytte enn skade for pasienten. Det er derfor viktig å ha fokus både på berettigelse og optimalisering for å unngå unødvendig stråledose. I berettigelsesprosessen er det viktig at henvisende lege spør seg selv om undersøkelsen vil ha betydning for å beslutte videre behandling. Henvisningen skal bygge på en klinisk vurdering av pasienten, og inneholde tilstrekkelig informasjon til at vi kan vurdere undersøkelsens berettigelse, sier han.

 - Bildekvalitet og stråledose henger nøye sammen. Vi har fokus på at pasienter som utfører røntgenundersøkelser får minst mulig stråledose, samtidig som det oppnås tilstrekkelig diagnostisk bildekvalitet. Innsamling av stråledoser for et representativt utvalg av ulike undersøkelser er et krav i strålevernforskriften, sier Malmer-Høvik.