Lanserer virtuelt sykehus

Vestre Viken helseforetak går fremtiden i møte og lanserer virtuelt sykehus.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 31.10.2022
Sist oppdatert 21.02.2024
Lisbeth Sommervoll og Vestre Vikens virtuelle sykehus

​Vi blir flere, vi blir eldre, vi lever lengre med sykdom og vi forventer mer av helsetjenesten. Samtidig har helsevesenet begrenset med ressurser og personell. Teknologi blir pekt på som en del av løsningen for å møte disse utfordringene.  

- En bærekraftig helsetjeneste for fremtiden forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, og løser oppgavene på nye måter som ikke krever like mye innsats fra helsepersonell, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.  
 
Hun viser til at pasienter og brukere er en viktig del av løsningen, og at de er kraftfulle endringsagenter. 
 
-Vi ønsker å utvikle tjenestene sammen med de som skal bruke dem. Målet er at mange skal slippe å reise til sykehuset, og at de kan motta nødvendig oppfølging der de måtte befinne seg, sier Sommervoll. Hun understreker at de som har behov for å møte fysisk naturligvis skal fortsette med det. 
 
Vestre Viken har over tid utviklet flere digitale tilbud, og har et ønske og mål om at det skal bli flere.  
 
 
-Det at vi nå etablerer et virtuelt sykehus betyr at vi samler alle eksisterende tilbud og gjør dem synlige og lettere tilgjengelige. Tanken er at pasienter og brukere da enklere kan etterspørre disse tjenestene, sier hun.  
 
Administerende direktør Lisbeth Sommervoll viser stolt frem
​    Administrende direktør, Lisbeth Sommervoll, viser frem Vestre Vikens virtuelle sykehus.

Et felles tak 

Det at Vestre Viken nå oppretter et virtuelt sykehus betyr ikke at det kreves nye investeringer eller omorganiseringer. 
 
-Vi skal fortsette å utvikle våre tjenester steg for steg, og vi har et godt system for det, sier Sommervoll og fortsetter. 
 
- Det vi gjør nå er å samle alle virtuelle tjenester under ett felles tak for å gjøre dem synlige og mer tilgjengelige for pasienter og brukere. Vi setter nå brukermedvirkning og brukerstyrt tjenesteutvikling høyt opp på dagsordenen. Lanseringen av det virtuelle sykehuset er en del av dette, sier Sommervoll. 

Mer oppfølging hjemme 

Selv om det virtuelle sykehuset nå lanseres med en grunnsteinsnedleggelse, og med det markerer en start, tilbyr Vestre Viken allerede flere ulike digitale løsninger.  
 
-Det er dette fundamentet vi skal bygge videre på i årene som kommer sammen med pasienter, pårørende og de ansatte, sier Sommervoll. 
 
En del pasienter med epilepsi, kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og kroniske lungesykdommer (KOLS) kan allerede i dag følges opp hjemme. Det tilbys også hjemmeoppfølging av pasienter med benskjørhet, og hjemmeoppfølging av pasienter som har fått hofteprotese. Utredningen av søvnapne er flyttet fra innleggelse på sykehuset til utredning i hjemmet. Og for de som lider av depresjon, panikklidelse og sosial angst tilbys det veiledet behandling over nett for de som ønsker det.  
 
 
Kvinner med risikosvangerskap som tidligere kunne ligge på sykehus i ukesvis, kan nå få trygg og god oppfølging hjemme ved hjelp av sensorteknologi. Flere for tidlig fødte barn skrives nå tidligere ut fra sykehus med ny oppfølgingsmetode i hjemmet. 
 

AMK har fått øyne 

Frem til våren 2021 var innringers stemme det eneste operatørene på Akuttmedisinsk kommunikasjonssenter (AMK) hadde å forholde seg til. I dag har den medisinske nødtelefonen fått på plass videosamtale og operatøren kan se bilder fra skadestedet og få oversikt over omfang. Det har gjort det enklere å veilede samt sette inn riktige ressurser. 
 
Dette er noen av tjenester som vil være en del av Vestre Vikens nye virtuelle sykehus ved oppstart. Det planlegges flere tilbud, og i årene som kommer er målet å utvikle stadig nye virtuelle tjenester, til beste for både brukere og ansatte.  
 
Vestre Viken har vært så heldige å få helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til å legge ned en virtuell grunnstein 1.november for å markere satsingen på det virtuelle sykehuset. Dette vil vi dele i sosiale medier og på våre nettsider når dagen kommer.