Kunstnernes kreative prosess i gang

Etter jul skal forslagene på kunst til nytt sykehus presenteres for kunstutvalget.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 06.12.2021
Sist oppdatert 11.01.2024
Noen av de utvalgte kunstnerne som skal lage kunst til n ytt sykehus

Seks kunstnere er valgt ut til å lage ny kunst til sentrale områder i nytt sykehus i Drammen. Kunstnerne er nå godt i gang med å skape sine verk. 

 
I november har prosjektleder for kunstutvalget besøkt flere av kunstnerne i verkstedene deres for å se mer på den kreative prosessen. I denne fasen er det også viktig å kartlegge hvilke konsekvenser de kommende kunstverkene vil kunne få for gulv, vegger og andre forhold.
 
- Det er viktig å tilpasse omgivelsene og stedet til ideen, men også se hva som ikke er mulig. Denne fasen er en spennende prosess hvor målet er å gi kunsten et godt rom, sier prosjektleder Anne Beate Hovind.

Noen av de utvalgte kunstnerne som skal lage kunst til n ytt sykehus

Marie Buskov, Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen og Apichaya Wanthiang er godt i gang med kunstarbeidet.

​Et kunstverk for ro og stillhet

​Marie Buskov skal lage et kunstverk til stillesonen. Det er et område i enden av glassgaten tenkt for mennesker som har behov ro og kontemplasjon på sykehuset. Dette kunstverket skal være noe fredelig, sanselig og romdannende, og samtidig spille godt sammen med arkitekturen. 
 
Kunstner Marie Buskov

Marie Buskov viser frem sine foreløpige ideer om kunsten hun skal lage til stillesonen i nytt sykehus. Foto: Anne Beate Hovind

Et veggmaleri som mange vil se

​Apichaya Wanthiang skal lage et verk til en stor vegg  i sykehusets kantine. Fra vestibyleområdet kan pasienter, besøkende og ansatte bevege seg i retning mot fjorden til kafé- og kantineområdet. Kantinen skal være et område hvor man kan få en pause fra sykehuset og dets funksjoner. 
 
Med en så sentral plassering er det mange som vil betrakte Apichayas fremtidige kunstverk. Når hun fikk besøk fra kunstutvalgets prosjektleder kunne hun vise frem flere spennende tanker om kunstverket hun skal produsere. 
 
Kunstner Apichaya Wanthiang

Apichaya Wanthiang viser sine foreløpige tanker om veggmaleriet hun skal produsere. Foto: Anne Beate Hovind

Kunstnerparet jobber sammen

​Kunstnerparet Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen arbeider med å skape et verk til en vegg ved inngangen til psykiatribyggene.  De skal utvikle et veggbasert verk. Det må gjerne være livsbejaende, men ikke påtrengende forklarte Anne Beate Hovind i forbindelse med at kunstnerne ble offentliggjort. 
 
Kunstnerparet bor og arbeider sammen, og har verksted og atelier hjemme hos seg der de bor langt inn i skogen på Østlandet.  
 
Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen skaper kunsten sammen.

Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen skaper kunsten sammen. Foto: Anne Beate Hovind

​​I tillegg til kunstnerne Marie Buskov, Johannes Borchgrevink Hansen, Marthe Karen Kampen og Apichaya Wanthiang skal også Siri Aurdal og Ånond Versto lage kunst til nytt sykehus. 

Mer kunst skal på plass

Utover de store hovedverkene skal også eksisterende kunst fra de ulike sykehusene som skal inn i nytt sykehus flyttes over. En del mindre kunstverk skal også kjøpes inn. 
 
Siste november var flere personer i kunstmiljøet invitert til et åpent digitalt informasjonsmøte om kunstplanene i det nye sykehuset. Møtet ble arrangert av kunstutvalget for nytt sykehus i Drammen i samarbeid med Bildende kunstnere Buskerud og Buskerud kunstnersenter. 
 
Det skal fortsatt anskaffes kuknst til ventesoner og resepsjoner samt oppholdsrom i psykiatrien. Det kan være nyhenging av eksisterende verk, nyinnkjøp av verk eller også nye verk laget på og til stedet. Prosessen med de nye anskaffelsene vil starte over jul og pågå frem til åpning av det nye sykehuset.