Kunstig intelligens i operasjonsplanlegging

Nå samarbeider vi med teknologiselskapet Deepinsight om utvikling av teknologisk arbeidsverktøy – med effektiv operasjonsplanlegging i Vestre Viken.

Publisert 28.06.2024
En mann og en kvinne som sitter ved et bord med papirer

Kunstig intelligens: I Vestre Viken er innovasjonsprosjektet i gang ved Bærum sykehus og samarbeidskontrakten ble signert av Trine Olsen, klinikkdirektør BS, og Olav W. Haugå, CEO for Deepinsight.

– Jeg gleder meg til å starte samarbeidet med Deepinsight, dette er et veldig spennende prosjekt med bruk av KI i spesialisthelsetjenesten vår, sier klinikkdirektøren.  

Foto:Deepinsight 

Målet er å utvikle arbeidsverktøyet til å styre og planlegge operasjoner. Med avansert dataanalyse og kunstig intelligens vil løsningen sammenstille og tolke data fra ulike kilder. Dette gir sykehuset et godt grunnlag for et effektivt operasjonsprogram med høy aktivitet og lav strykningsgrad.
 
– Operasjonsplanlegging utføres i dag av dyktige medarbeidere som gjør en solid innsats for å sette sammen og justere programmet fortløpende og kontinuerlig. De må innhente informasjon fra alle som er involvert i prosessen og utføre flere manuelle rutiner for å sy det hele sammen.  
 
– Jeg håper at vi i samarbeid med Deepinsight kan utvikle et verktøy som støtter våre flinke folk i dette krevende arbeidet og samtidig gir oss gode data – slik at vi kan forbedre driften og hverdagen til alle involverte sier Olsen.
 
I dag gjøres mye av operasjonsplanlegging manuelt, med et logistikkarbeid som skal ta hensyn til tilgjengelig rom, ressurser og utstyr. Uforutsette hendelser kan medføre hull i operasjonsprogrammet og blir en utfordring å følge opp. Ved å automatisere disse komplekse prosessene er målet en bedre ressursutnyttelse og redusert ventetid for pasientene.
 
– Vestre Viken HF er kjent for sin ledende rolle innen adopsjon av kunstig intelligens for å fremme verdiskapning for sykehus, ansatte og pasienter. Dette gjør dem til en ideell innovasjonspartner for oss, sier Olav W. Haugå.
 
– Vi i Deepinsight ser med stor entusiasme på dette partnerskapet, som er et kritisk skritt i vår felles innsats for å takle de største utfordringene spesialisthelsetjenesten vil møte det neste tiåret," avslutter han. 
 
 
Vestre Viken ønsker mer samarbeid med teknologiindustrien for å løse utfordringene helsetjenesten står i fremover.  
 
– Vi må bidra til utvikling av nye tekniske løsninger, som bedrer arbeidsdagen for helsepersonell og fører til en bærekraftig helsetjeneste. sier Robert Nystuen, konstituert teknologidirektør i Vestre Viken.