Krevende situasjon for sykehusene

På grunn av stor pågang av pasienter og høyt sykefravær blant egne ansatte, gikk Vestre Viken 30. desember kl. 12 i grønn beredskap.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 30.12.2022
Sist oppdatert 31.12.2022

Grønn beredskap betyr at man setter beredskapsledelse og styrker bemanningen på enkeltområder.

Det er for tiden stort press på alle våre somatiske sykehus, og vi forventer en høy belastning også gjennom nyttårshelgen.

Nedenfor er en oversikt over beredskapsnivået for våre sykehus p.t. Merk at dette kan endre seg raskt. 


Status for hvert enkelt sykehus

  • Bærum sykehus: I grønn beredskap fra 29.12. 
  • Drammen sykehus: Ikke forhøyet beredskapsnivå, men situasjonen følges nøye.
  • Kongsberg sykehus: Ikke forhøyet beredskapsnivå, men situasjonen følges nøye.
  • Ringerike sykehus: I grønn beredskap fra 31.12.