Kongsberg sykehus får MR-maskin

Styret i Vestre Viken har vedtatt at Kongsberg sykehus får investere i MR-maskin.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.09.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Seksjonsleder Silje Renate Laland og klinikkdirektør Stein-Are Agledal
Seksjonsleder Silje Renate Laland og klinikkdirektør Stein-Are Agledal gleder seg til MR-maskinen er på plass.

31. august vedtok styret i Vestre Viken å kjøpe MR-maskin til Kongsberg sykehus, noe som er gledelig for sykehuset og foretaket.

- Dette er en gladnyhet for Kongsberg sykehus og alle innbyggerne som benytter seg av lokalsykehuset sitt. Her var det jubel og kake etter at styret fattet sitt vedtak. Nå kan vi endelig sette i gang jobben med å skaffe en MR-maskin, forteller Stein-Are Agledal, klinikkdirektør på Kongsberg sykehus.

MR er diagnostikk med magnet- og radiobølgeteknologi. MR-maskinen tar tusenvis av bilder som settes sammen og gir veldig tydelig innblikk i vev og skjelett. Dette gir utvidede muligheter til bildediagnostikk og supplerer CT og tradisjonelle røntgenapparater.

- Sparer transport og ressurser 

- I dag må pasientene fraktes til Drammen sykehus for å gjennomføre MR-undersøkelse. Enkelte av pasientene trenger også følgetjeneste, og dette gjør at ordningen krever mye ressurser. Når vi nå får dette på Kongsberg sykehus så slipper vi denne transporten, og det er bedre for pasientsikkerheten. I tillegg øker vi repertoaret på lokalsykehuset når vi kan tilby dette diagnoseverktøyet. Så er det også et poeng at vi kan gi et likeverdig tilbud i hele helseforetaket, forteller Agledal.

Han er glad for at helseforetaket viser at de vil satse på lokalsykehusene.

- Vestre Viken viser gjennom flere investeringer at de ønsker å satse på Kongsberg sykehus. Både gjennom midler i det såkalte BRK-prosjektet (Bærum, Ringerike, Kongsberg) - og gjennom enkeltvedtak som i denne MR-saken, som representerer en av de største enkeltinvesteringene på lang tid, forteller Stein-Are Agledal.

Stor investering

Selve MR-maskinen koster cirka 15 millioner kroner.

- Så må vi bygge om lokalene slik at de blir tilpasset driften av MR-prosjektet. Det representerer en investering på 6-7 millioner kroner. Forhåpentligvis kan vi ta i bruk MR-maskinen i løpet av siste halvdel av 2021, anslår klinikkdirektøren på Kongsberg sykehus.

Rekruttering og opplæring

Silje Renate Laland er seksjonsleder for avdeling bildediagnostikk på Kongsberg sykehus og gleder seg til å MR-maskinen på plass.

- Det betyr mye for fagmiljøet på Kongsberg at vi nå får et fullverdig tilbud på seksjonen. Nå skal vi sette i gang jobben med anskaffelse av maskinen, ombygging av lokaler, rekruttering av nytt personell og lære opp de vi har i dag. Vi er utrolig fornøyd med at investeringen nå kommer på plass og må nå brette opp ermene for å få alle brikkene på plass, forteller Laland, som poengterer at de samarbeider tett med MR-miljøet i Drammen i forhold til opplæring av personell og anskaffelse av maskinen.

Betyr mye for fagmiljøet

At investeringen betyr mye for fagmiljøet, bekrefter Wesley Caple, som er klinikkdirektør for Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken.

- Det betyr mye for befolkningen i Kongsbergområdet og gir oss mulighet til å gi et enda bedre tilbud lokalt. Så betyr det naturligvis mye for fagmiljøet på Kongsberg sykehus. Med en MR i eget hus vil vi kunne gi et mer helhetlig, raskere og faglig riktig tilbud til våre pasienter - i nærheten av der de bor. En samlet fagkompetanse på tvers av Vestre Viken vil sikre at dette tilbud blir av høyeste kvalitet, forteller Wesley Caple.