Kongsberg sykehus er blant de beste i landet på reduksjon av antibiotikabruk

Kongsberg sykehus gjør en viktig innsats for å forhindre antibiotikaresistens og har levert resultater helt i nasjonal toppklasse.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 21.03.2023
En gruppe mennesker som poserer for kameraet
GODE RESULTATER: Avdelingsoverlege Stian Kristoffersen, klinikkdirektør Lukas Månsson og farmasøyt Claudia Kasin.
Regjeringen har som mål å redusere bruken av såkalt bredspektret antibiotika med 30 prosent sammenlignet med forbruket i 2012. 

Mange norske sykehus har gjort forsøk på å nå dette målet uten å lykkes.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har pekt på antibiotikaresistens som en av verdens 10 største helseutfordringer. Det å unngå unødvendig bruk av bredspektret antibiotika er viktig for å unngå resistens.

Starter på akuttmotta​​ket

Kongsberg sykehus er nå veldig nære å nå dette nasjonale målet. Nedgangen som de kan vise til er blant de aller beste i landet. 

- En norsk studie forteller at 85 prosent av all antibiotikabruk på et sykehus starter i akuttmottaket. Derfor mener vi det har vært viktig å gi god opplæring og veiledning til personalet der. Det er lettere enn å rette opp i behandlingen i etterkant. Det at vi har startet arbeidet på riktig avdeling har nok vært en nøkkel til de gode resultatene. Så er det nok slik at det er lettere å drive slik opplærings- og veiledningsarbeid på et mindre sykehus, forteller Stian Kristoffersen, avdelingsoverlege på medisinsk avdeling på Kongsberg sykehus.

​A-team på Kongsberg

Kongsberg sykehus har et eget antibiotikateam (A-team), som består av:

  • Stian Kristoffersen (avdelingsoverlege og leder i A-team)
  • Ole Magnus Borgen (LIS-lege)
  • Ragnhild Sømme Kvinge (sykepleier)
  • Claudia Kasin (farmasøyt)

- Vi er veldig nær ved å nå målet om 30 prosent reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika. Vi gir oss ikke der og ønsker å få til en videre reduksjon der det er mulig. Kongsberg er blant de de sykehusene i Norge som har hatt størst reduksjon i antibiotikabruk per liggedøgn. Dette er i aller høyeste grad et lagarbeid. A-teamet jobber tett på og vi har farmasøyt som hele veien gjør målinger og leverer ut tall. Dermed kan vi følge opp spesielt legene som skriver ut mest antibiotika slik at de får gode tilbakemeldinger de kan lære av, opplyser Stian Kristoffersen.

Viktig kvalitetsar​​​beid

Dette arbeidet gjøres på oppdrag fra klinikkdirektør Lukas Månsson som en del av klinikkens kvalitetsarbeid.

Det er veldig gode tall og et tydelig tegn på at vi gjøre dette riktig helt fra starten av. Nå er det en gang slik at det alltid er mye tyngre å rette opp ting som starter dårlig enn å gjøre rett fra starten, sier klinikkdirektør Lukas Månsson.

Han peker på at mange mente det var et ambisiøst mål med 30 prosent reduksjon av bredspektret antibiotika på et sykehus.

Stolt​​​ av Kongsberg sykehus

- Kongsberg sykehus viser at det går an. Vi er veldig nær å tangere dette målet, og dette er noe mange norske sykehus ikke får til. Prosjektet er tydelig lederforankret og prioritert. Det handler blant annet om å gjøre de unge legene trygge slik at de velger riktig type antibiotika. Vi vil gjøre det til en god kultur å velge riktig. Jeg er stolt over det ansatte på Kongsberg sykehus har fått til, sier Lukas Månsson.

FAKTA: Hva er bredspektret antibiotika?

Antibiotika er et fellesnavn på medisiner som brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier.

Bredspektrede antibiotika angriper flere bakterier enn smalspektrede antibiotika.

Bredspektret antibiotika bør bare brukes når det er helt nødvendig. Denne typen antibiotika påvirker nemlig også bakterier som vi normalt har i kroppen og som er nyttige, for eksempel på huden, i tarmen og på slimhinnene. Når disse bakteriene blir slått ut, gir det bedre grobunn for skadelige bakterier og sopp. Det kan blant annet føre til mageproblemer, løs avføring og soppinfeksjoner. I tillegg kan det være større risiko for utvikling av antibiotikaresistens ved bruk av bredspektrede antibiotika.