Stor beredskapsøvelse ved Drammen sykehus

Torsdag 23. november vil det være en tilstrømmingsøvelse ved akuttmottaket på Drammen sykehus.

Publisert 20.11.2023
masseskadeøvelse Drammen 2022
Bilde fra øvelsen i 2022.

Selve dagen starter imidlertid med en masseskadeøvelse i regi av Drammen kommune ved gamle Fjellheim skole på Brakerøya. 

Her kan du lese mer om øvelsen ved Fjellheim skole.

Ved Drammen sykehus vil det være tilstrømmingsøvelse hvor scenariet er alvorlig hendelse under Elvefestivalen. Her vil det fokuseres på triage, innledende behandling og undersøkelse av pasienter. 

- Når pasientene kommer til et av mottaksrommene på sykehuset blir vedkommende tatt imot av et team bestående av helsepersonell med forskjellig bakgrunn. Så skal ting skje fort og i riktig rekkefølge. Vi skal trene på klar og tydelig kommunikasjon, at merking og registrering er riktig. Så skal pasienten undersøkes, behandles og eventuelt klargjøres for transport videre, sier seksjonsoverlege ved akuttmottaket, Jørn Einar Rasmussen.

- Dette er et intrikat samspill som vi trener på jevnlig, forskjellen nå er at det vil komme mange flere pasienter enn vanlig. Det vil kreve effektivitet og samarbeid på en annen måte, forteller Rasmussen videre.

Masseskadeøvelse i Drammen november 2022
Bilde fra masseskadeøvelsen i Drammen november 2022.

Drift som normalt

Den ordinære driften av Drammen sykehus vil gå som normalt, og det vil ikke få noen direkte konsekvenser for pasientene. Det vil derimot være unormalt mye mennesker og trafikk i områdene rundt akuttmottaket ved sykehuset.

Til sammen vil det være rundt 500 personer i sving når denne øvelsen blir avholdt for femte gang.