Klar for storinnrykk i påskefjellet

Påsken 2023 står for døren. I Hallingdal gjør ambulansepersonell seg klare for en høytid som tradisjonelt sett er ganske travel.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 31.03.2023
20 Påskeberedskap

Knut Langseth fra Ål Røde Kors Hjelpekorps kjører snøscooteren under øvelsen med ambulansetjensten. Bak på sleden er Monica Sorteberglien og Helene Rust fra hjelpekorpset.

I de populære fjellområdene i Vestre Viken sitt opptaksområdet rykker snart påsketuristene inn, og på ambulansestasjonene i Hallingdal bemanner de opp litt ekstra.

– Ja, her i Hallingdal starter innrykket fredag før palmesøndag. Så går det slag i slag frem til 2. påskedag. Fra tidligere år heter det seg at innbyggertallet i Hallingdal øker med 100.000 mennesker i de travleste påskedagene, så det blir folksomt, smiler Syver Tveito, seksjonsleder for ambulansedistrikt 2, som ombefatter ambulansestasjonene Ringerike, Noresund , Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Geilo.

Normal drift, m​en ekstra biler

Ambulansestasjonene i Hallingdal dekker et stort geografisk område fra Hallingporten og til midt på Hardangervidda der øst møter vest. 

Vanligvis har ambulansestasjonene i Hallingdal seks ambulanser i døgnberedskap: To ambulanser på Ål og en på hver av stasjonene Geilo, Gol, Nesbyen og Hemsedal. I tillegg til Helseekspressen som bemannes av mannskap fra Ål. 

– I påsken øker vi beredskapen med to ekstra ambulanser og bemanner opp disse. Bilene blir av praktiske årsaker plasser på Gol og Nesbyen. Så vi har totalt åtte ambulanser på døgnvakt i Hallingdal i påsken, samme antallet som vi har hatt i påsken gjennom mange år, forteller Syver Tveito. 
Syver Tveito

Syver Tveito.


På stasjonen på Ål er det vanligvis 22 ansatte, mens totalt antall ansatte på ambulansestasjonene i Hallingdal er i overkant av 50 personer. 

I tillegg er Luftambulanse stasjonert på Torpomoen og blir selvsagt brukt når det er nødvendig. 

 Selv om Helseekspressen ikke kjøres i påsken, så er det en beredskapsressurs for oss. Får vi en situasjon der det er nødvendig, så kan den også benyttes, sier seksjonslederen, som bedyrer:

– Vi har god beredskap i påsken. I tillegg til de ambulansene vi har på vakt så har AMK-sentralen flåtestyring, slik at vi er sikker på at det er riktige ressurser på de stedene der det er nødvendig, sier seksjonsleder Syver Tveito.

Bruddskader i på​​​sken

– Hva er de tradisjonelle oppdragene for dere i påsken?
– Det som går igjen er bruddskader på personer både fra skianlegg og terreng. Så er det generell sykdom blant folk. I stedet for at folk blir syke hjemme så blir de syke på hytta. Når det er så mange folk samlet i ett område i påsken så påvirker det vår oppdragsmengde, forteller Tveito. ​

Røde Kors ute i skiløypa.

Ål Røde Kors Hjelpekorps ute i skiløypa under øvelse med ambulansetjensten på Ål.

Gode hjelpere i påsken
Ambulansetjenesten er også avhengig av gode hjelpere i en travel påskehøytid. 

I Hallingdal er Røde Kors aktivt til stede, det samme er Norsk Folkehjelp – og ambulanse samarbeider som alltid godt med de øvrige nødetatene som brann og politi.

– Vi har jo ikke verktøy eller utstyr for å bevege oss alt for langt ut i terrenget, så skjer det noe eksempelvis oppe på fjellet, så er vi får vi god hjelp og støtte av Røde Kors og Norsk Folkehjelp, som ofte transporterer pasientene ned til ambulansen. I påsken har vi et godt samarbeid spesielt med Røde Kors, de har jo medlemmer på vakt i hele Hallingdal.

Ambulansen på Ål og Ål Røde Kors Hjelpekorps gjennomførte en liten øvelse i terrenget på Veståsen like før påske.

Her kan du se video fra øvelsen med ambulanseavdelingen og Røde Kors:
​​
 

Oppdragsmengde i 2022
Når seksjonslederen ser tilbake på året 2022 for ambulansestasjonene i Hallingdal ble det utført mange oppdrag av ambulansepersonellet. 

– I 2022 så utførte vi 6.636 oppdrag ut fra ambulansestasjonene i Hallingdal (Ål, Gol, Geilo, Hemsedal og Nesbyen). Bilene våre rullet 692.136 kilometer det året – noe som totalt utgjør 21.085 timer på veien. Det sier litt om aktiviteten vår, smiler seksjonslederen, før han legger til:

– Snittoppdraget for en ambulanse i Hallingdal varer tre timer i gjennomsnitt. Hvert enkelt oppdrag varer i gjennomsnitt 104 kilometer. Så ingen tvil om at vi dekker et stort geografisk området, sier Syver Tveito. 

Se flere bilder fra øvelsen med Røde Kors og ambulansetjenesten:
ALARMEN GÅR:  Paramedisiner Elias Kjennes Grøstad og Knut Erling Skrindo, ambulansearbeider og fungerende stasjonsleder på Ål mo

ALARMEN GÅR: Paramedisiner Elias Kjennes Grøstad og Knut Erling Skrindo, ambulansearbeider og fungerende stasjonsleder på Ål mottar meldingen fra AMK under øvelsen med Røde Kors Hjelpekorps.

Ambulansen rykker ut fra Ål stasjon.

Ambulansen rykker ut fra Ål ambulansestasjon.

Røde Kors på plass ute i skiløypa for å ta hånd om den skadede skiløperen.

Røde Kors på plass ute i skiløypa for å ta hånd om den skadede skiløperen.

Røde Kors ute i skiløypa. 

Pasienten på vei med båre fra snøscooteren til ambulansen.

Pasienten på vei med båre fra snøscooteren til ambulansen. Godt samarbeid mellom Røde Kors og ambulansetjenesten i Vestre Viken.