Kirurgisk poliklinikk ved Bærum sykehus har startet med oppgavedeling

Med oppgavedeling blir det et tettere samarbeid mellom yrkesgrupper, det fører til bedre forståelse for hverandres hverdag og kollegaer blir bedre kjent med hverandre.

Publisert 04.01.2024
Sist oppdatert 17.01.2024
En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Fra venstre: Spesialkonsulent-Adm. Kitty Isdahl Nordskog, Helsesekretær Veronica Trude Heggelund Vrålstad, Helsesekretær Cecilie Wendelbo Westby, Helsesekretær Diana Bislanova Tagirova.

​I forbindelse med de store utfordringene helsevesenet står foran med en voksende eldre befolkning, er sykehuset nødt til å se på løsninger som kan effektivisere ressursbruken. I den forbindelse har helsevesenet blitt utfordret til å tenke nytt og se på oppgavedeling mellom de ulike faggruppene. 

Personalet på kirurgisk poliklinikk er tverrfaglig og består av helsesekretærer, sykepleiere, spesialsykepleiere og ernæringsfysiologer. I en tid med mangel på sykepleiere og utfordringer med rekruttering, ble det undersøkt om det er oppgaver sykepleierne gjør som kan utføres av andre faggrupper. 

– Flere av våre helsesekretærer har klinisk erfaring fra fastlegekontor og private kirurgiske klinikker. Dette kommer til god hjelp i vår avdeling. Helsesekretærene hjelper nå til med fjerning av sting og gips på ortopediske pasienter, assisterer gastrokirurgene på prosedyrer og er med på cystoskopier sammen med urolog og sykepleier. I tiden fremover vil det også bli aktuelt at de assisterer kirurg på småinngrep i lokalanestesi, forteller avdelingssykepleier Randi Fosse Torgersen ved kirurgisk poliklinikk.

Med oppgavedeling blir det et tettere samarbeid mellom yrkesgrupper, det fører til bedre forståelse for hverandres hverdag og kollegaer blir bedre kjent med hverandre.

 – Flere av helsesekretærene liker å få nye utfordringer. Dette er også positivt for logistikken på poliklinikken når vi har flere som kan utføre de samme oppgavene. Da kan vi lettere håndtere sykefravær, og vi kan få til ekstra poliklinikk på kort varsel hvis det skulle bli behov for det, sier avdelingssykepleier Randi Fosse Torgersen kirurgisk poliklinikk