Kåret til årets lege

Kjell Berget på Kongsberg sykehus er kåret til årets lege av Buskerud legeforening.

Publisert 18.09.2020
Sist oppdatert 16.01.2023

Kjell Berget er spesialist i generell indremedisin og kardiologi. Han ble ansatt ved Kongsberg sykehus i 1988 og har vært avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling i over 10 år. Han var tillitsvalgt for overlegene i lengre perioder før det.

Selv om Kjell Berget nå er pensjonist, jobber han fortsatt ved medisinsk poliklinikk på Kongsberg sykehus.


Kjell Berget

ÅRETS LEGE. Kjell Berget på Kongsberg sykehus er kåret til årets lege i Buskerud av Legeforeningen.

Uvurderlig betydning

​Buskerud legeforening deler hvert år ut prisen Årets lege i Buskerud på sitt årsmøte. Styret er jury for tildelingen og prisen tildeles et medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller som gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte. 

«Kjell Berget har med sin arbeidsinnsats, faglige kunnskap og personlighet hatt en uvurderlig betydning for Kongsberg sykehus og særlig for medisinsk avdeling», skriver Buskerud legeforening i sin omtale av tildelingen.

Legeforeningen viser videre til at Berget har opprettholdt et sterkt faglig fokus og ro i avdelingen, mens sykehuset har vært gjennom en stor utvikling med både utfordringer og omorganiseringer. Først som del av Blefjell sykehus og deretter Vestre Viken HF.


Faglig sterk

Legeforeningen omtaler Berget som en faglig sterk og alltid oppdatert kardiolog. 

«Han har også opprettholdt breddekompetanse innen indremedisin og vært en drivkraft for opprettelse av blant annet slagenhet og desentralisert dialyse-behandling. Han har oversikt over hele det indremedisinske fagfeltet og dette er avgjørende når man skal lede og arbeide ved en generell indremedisinsk avdeling med stor aktivitet og døgnkontinuerlig beredskap», skriver Legeforeningen.
 

Stillfaren og tilgjengelig

«Han har gjennom hele karrieren vært usedvanlig dyktig i å veilede yngre kolleger. Og har alltid tid til enda et spørsmål han gir grundige og gode svar på. På en stillfaren, men bestemt måte, evner han å veilede den diagnostiske prosessen på rett spor», skriver de videre.

Buskerud legeforening viser også til at fastlegene i området har hatt stor nytte av å kunne kontakte spesialist direkte og opplever at han har vært svært tilgjengelig. Kjell Berget sin innsats som leder og veileder gjør også avdelingen svært populær som arbeidssted for leger i spesialisering.