Intern analyse av tuberkulose har stor verdi for Vestre Viken

Tidligere ble tuberkulose-diagnostikk sendt ut av foretaket, nå skal vi analysere dem selv.

Publisert 12.06.2023
Sist oppdatert 20.06.2023

​​Stor verdi for foretaket og pasienter
Tidligere ble Tuberkulose-diagnostikk sendt ut av foretaket fordi Vestre Viken ikke hadde denne diagnostikken. Nå starter mikrobiologien ved Bærum sykehus diagnostikk av M-tuberculosis complex, slik at tuberkuloseprøver fra hele Vestre Viken kan analyseres internt i foretaket. Dette har stor verdi for hele foretaket og pasienter, fordi det betyr raskere prøvesvar. Med raskere prøvesvar vil man raskere kunne starte riktig håndtering av pasienter. Dette har mye å si for både smitte og behandling av pasienter.

En milepæl

– Det er en milepæl at vi nå har fått på plass både sikkerhetslaboratorium og tuberkulose-diagnostikk. Dette er analyser som tidligere har måttet sendes ut av helseforetaket. Diagnostikk i Vestre Viken vil bety raskere svar og dermed raskere avklaring for pasientene, sier avdelingssjef ved laboratoriemedisin, Trude Steinsvik.


Avdelingssjef LAB, Trude Steinsvik, ga blomster til arbeidsgruppen. Fra høyre: Ane Natvik, Fatima Chishti, Hoa Thi Nguyen, Birgi

Avdelingssjef LAB, Trude Steinsvik, ga blomster til arbeidsgruppen. Fra høyre: Ane Natvik, Fatima Chishti, Hoa Thi Nguyen, Birgit Paulsen, Nadine D. Pullar og Merete R. Ueland. Mina Høie var ikke tilstede

Fredag 2. juni var det offisiell kick-off for diagnostikken, samtidig med offisiell åpning av vårt nye P3 sikkerhetslaboratorium. Tidligere avdelingsoverlege Pål Jenum stod for snorklippingen, i påsyn av i seksjonsoverlege Infeksjon, Else Johanne Rønning, Avdelingssjef LAB Trude Steinsvik og ansatte på MIK-BS.

Tidligere avdelingsoverlege klipper Pål Jenum klipper snoren på kick-off

Tidligere avdelingsoverlege Pål Jenum klipper snoren på kick-off.