Installerer nytt system for å komme legionellaproblematikken til livs

Legionellaoppblomstring har i større og mindre grad vært en utfordring på Drammen sykehus gjennom mange år. Nå installeres et nytt system som skal få bukt med problemet.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.09.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Nytt system for å bekjempe legionella

- Her installeres det nye systemet, forteller Dan Fuhlendorff på Drammen sykehus.

Vestre Viken og Drammen sykehus investerer nå to millioner kroner på å installere et system som skal fjerne biofilm i vannrørene - og dermed levevilkårene for legionellabakteriene.

- Frem til nå har legionellareduserende tiltak hos oss blant annet vært økt varmebehandling av vannet, noe som er veldig dyrt. Nå har vi gått til innkjøp av et system som heter Ecas4, som monteres på vannsystemet på Drammen sykehus i disse dager. Dette systemet tilsetter anolytt i vannet og fjerner biofilm der legionellabakterien kan oppholde seg. Leverandøren har gode erfaringer med Ecas4 andre steder og vi har stor tro på at det skal virke etter hensikten, forteller Dan Fuhlendorff ved eiendomsdrift på Drammen sykehus.

Tilsetningsproduktet i systemet er godkjent av Mattilsynet i henhold til drikkevannsforskriften og vannet på sykehuset vil være trygt å drikke.

Utsatt på grunn av korona

Det nye systemet skulle egentlig vært montert tidligere i år, men ble utsatt på grunn av situasjonen med korona. Nå monteres utstyret – og i løpet av september skal det være i full drift.

- Vi har veldig tro på at dette tiltaket vil føre til en god reduksjon av legionella – og i beste fall blir det helt borte. Vi kommer til å ta hyppige prøver, så gjenstår det å se hvor fort vi ser resultater, forteller Fuhlendorff.

Eiendomsdrift har samarbeidet tett med avdeling for smittevern om det nye systemet, og det er godkjent av offentlige myndigheter.

Ikke der det er pasienter

Det har vært tatt færre legionellaprøver på Drammen sykehus i 2020 enn i et normalår.

Det skyldes den spesielle situasjonen med koronaberedskap på sykehuset. I tillegg har de ansatte på eiendomsdrift i koronaperioden hatt sin fulle hyre med ombygginger for å gjøre eiendomsmassen bedre egnet for drift under koronaberedskapen.

- I testen som ble gjennomført i juli i år ble det blant annet funnet noe forhøyede legionellaverdier i et dusjanlegg i kjelleren. Når det blir påvist legionella i dusjer, så løser vi det ved å enten stenge av dusjanlegget eller sette på et såkalt legionellafilter, som filtrerer bort legionella. Vi understreker at ingen av legionellafunnene over anbefalt nivå har vært i områder der det er pasienter, forteller Hans Christian Vaage, avdelingssjef eiendomsdrift i Vestre Viken HF.

Avdelingssjefen har også tro på at det nye Ecas4-systemet skal ha god effekt.

- Vi tar nå prøver både før og etter montering for å overvåke utviklingen. Leverandøren har gitt oss forsikringer på at dette skal ha en bedre effekt enn det vi har forsøkt så langt. Vi satser på at vi endelig skal få gode resultater, sier Hans Christian Vaage.

FAKTA:

  • Det nye systemet som monteres på røranlegget på Drammen sykehus heter Ecas4 og er et italiensk system. Hypoklorsyre (anolytt) tilsettes vannet.
  • Hypoklorsyre er en svak syre med kjemisk formel HClO. Den dannes når klorgass oppløses i vann. Hypoklorsyrens salter kalles for hypokloritter.
  • Hypokloritter brukes til desinfisering av drikkevann og i svømmebasseng.
  • Er i stand til å fjerne biofilm og effektivt utrydde mikroorganismer og f.eks legionella.