Innvilger lån til nytt sykehus

Regjeringen foreslår å gi Helse Sør-Øst lån for å bygge nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 11.05.2017
Sist oppdatert 22.11.2017
Nils og Finn Egil forran Brakerøya-tomta.
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff og direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt Finn Egil Holm.

​Det kommer frem i revidert statsbudsjett som ble lagt fram torsdag 11. mai.

- Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt fremtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

- Gledelige nyheter

Regjeringen mener det nå er viktig å gi Helse Sør-Øst sikkerhet for den videre fremdriften for etablering av nytt sykehus i Drammen. Regjeringen foreslår derfor å bevilge lån til nytt sykehus på Brakerøya med 70 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 8,46 milliarder kroner, som utbetales i perioden 2017-2024.

- Dette er virkelig gledelige nyheter. Regjeringen sikrer med dette prosjektets fremdrift, og bekrefter at sykehuset skal stå klart i 2024, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

Han peker også på at Regjeringen bekrefter at Sandes befolkning skal tilhøre helseforetaket.

- Det har vært noe usikkerhet rundt dette, i og med at Sande blir en del av ny kommune i Vestfold i 2020, og det har vært viktig for foretaket å få avklart opptaksområde også etter dette, sier han.

Avklart grunnforhold

Det har gjentatte ganger blitt stilt spørsmål vedrørende grunnforholdene på tomten på Brakerøya. Multiconsult har gjennomført supplerende grunnundersøkelser for å verifisere områdestabiliteten på området etter påpekninger fra Norges Geotekniske Institutt. Disse er nå gjennomført, og Multiconsult har ikke gjort funn som rokker ved tidligere analyser.

- I løpet av sommeren skal det utlyses kontrakter om konsulentavtaler til forprosjektet. Den øvrige fremdriften er i henhold til planene, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm.