Innfører adgangskontroll

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innfører Vestre Viken adgangskontroll inn til sykehusene og våre andre lokasjoner. Dette skjer for å begrense koronasmitten.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 13.03.2020
Sist oppdatert 18.01.2024
Besøk på sykehusene
Det innføres adgangskontroll på lokasjonene til Vestre Viken HF.

Vi skal ta imot og behandle alle pasienter på en trygg måte. Når du kommer til Vestre Viken sine lokasjoner vil du derfor bli møtt av en vekter eller annet personell.

De vil stille deg noen spørsmål om din helsetilstand.

Besøksrestriksjoner

Vi anmoder om at det fra nå av ikke foretas rene sykebesøk, da dette vil føre til forsinkelser ved inngangen til klinikkene.

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Vestre Viken innfører adgangskontroll etter krav fra nasjonale helsemyndigheter. Dette tiltaket gjøres fordi vi ønsker å ha kontroll over hvem som er i byggene og dermed begrense risiko for koronasmitte.

Disse kan slippe inn på våre lokasjoner

I normal åpningstid medfører adgangskontrollen at enkelte innganger kan være stengt, og de inngangene som er åpne vil ha adgangskontroll.

Utenfor normal åpningstid vil normalt en inngang være tilgjengelig, og da med adgangskontroll.

Vekterne, eller annet personell som har ansvar for adgangskontroll, slipper inn følgende personer:

 • Ansatte i Vestre Viken:
  • skal vise ID
  • om de ikke har ID så må de forklare hvor de jobber
 • Pasienter som har planlagt time og som ikke har
  • symptomer på luftveisinfeksjon
  • vært utenfor Norden etter 27. februar 2020.
 • Pårørende:
  • Informasjon til fødende/barsel: Fødeavdelingene våre innfører en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Ledsager kan ikke være med på barsel, men får lov til å være med under fødselen hvis vedkommende ikke har symptomer.
   Les oppdatert informasjon

Personer som har risiko for å være smittet skal avvises.

Personer som har vært på reise i områder utenfor Norden etter 27. februar skal ikke på besøk ved våre behandlingssteder. Har du vært på reise i Norge eller Norden og er usikker på om du kan møte må du kontakte avdelingen du ønsker å komme til for å avklare om du kan komme på besøk.

Risikoområder

Vi gjør oppmerksom på at Folkehelseinstituttet har meldt om en utvidelse av områder der det er vedvarende smitte med koronavirus.

Du finner oppdatert info om smitteområder på nettsidene til Folkehelseinstituttet: