Informasjon om VRE-utbruddet ved Drammen sykehus

Pasienter som har time skal møte som vanlig.

Vestre Viken
Publisert 20.12.2017

Det er helt trygt å komme til behandling på Drammen sykehus. VRE-utbruddet som er omtalt i media håndteres, og får ikke konsekvenser for andre deler av den pasientnære driften.
Vi understreker at ingen er blitt syke av bakterien og at den ikke er farlig for folk flest. Har du time på sykehuset, skal du møte til oppsatt tid.