Informasjon om støyende arbeider på byggeplassen i sommer

I perioden lørdag 26. juni til og med mandag 9. august 2021 skal det utføres arbeider i forbindelse med bygging av ny veikulvert til Brakerøya og nytt sykehus i Drammen.

Publisert 25.06.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
støy på byggeplassen
Arbeidene med innkjøringen av ny kulvert skal gjennomføres i løpet av seks uker under Bane NOR sitt planlagte sommerbrudd fra 26. juni til 9. august. På grunn av begrenset tid for gjennomføring, og et stort omfang av arbeid som skal gjennomføres, vil disse arbeidene være døgnkontinuerlige. 

Alle arbeider på kritisk linje vil pågå gjennom natten for å sikre at alle arbeider blir utført innenfor tid en for det planlagte sommerbruddet. Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Støyende arbeider vil ikke pågå i den såkalte innsovingsperioden som er mellom klokken 23 og 01. ​

Hvilke arbeider vil være støyende og når skal de pågå?

Arbeidene som skal gjennomføres på natt og som vil være av støyende karakter er spunting, i tillegg til andre normale anleggsaktiviteter. Spunting vil si å bygge en sammenhengende vegg for å holde løsmasser unna utgravingen. Dette vil være en av de viktigste operasjonene for å få til en vellykket gjennomføring av sommerbruddet og bygging av ny veikulvert. Spunten skal i dette tilfellet ikke spuntes til fjell. Maskinene som benyttes er av de mest effektive, både for å redusere støybelastningen og for å kunne utføre arbeidene effektivt og raskt.  
 
Spuntarbeidene er planlagt å pågå natt og dag i perioden 1. juli kl. 10:00, til og med 4. juli kl. 16:00. 

Hva gjør jeg dersom støynivået medfører store ulemper for meg som nabo? 

I særskilte tilfeller tilbys alternativ overnatting for berørte naboer. Dette koordineres av kundesenteret til Bane NOR. På denne siden finner du mer informasjon om de planlagte arbeidene og kontaktinformasjon til Bane NOR sitt kundesenter. 
 
Politiet er varslet om arbeidene som utføres på helligdager i tråd med lov om helligdagsfred, og brannvesenet varsles rutinemessig om våre arbeider. 
 
Dersom du har noen andre spørsmål knyttet til arbeidene på byggeplassen kan du ta kontakt med:
 
Torgrim Dalseg, prosjektleder
458 47 844 | torgrim.dalseg@sykehusbygg.no

Jarle Bretvik, byggeleder
901 12 558 | jarle.bretvik@sykehusbygg.no
 

​Tilgjengelighet for gående og syklende

Gående og syklende kan benytte den eksisterende u​ndergangen ved Jacob Borchs gate for å komme til Brakerøya som vanlig, under hele sommerperioden. Den nye undergangen skal være ferdig og togene vil gå som normalt igjen fra mandag 9. august. 
 

​Om veiprosjektet

Innen 2022 skal det etableres en ny firefelts vei med jernbaneundergang for planfri kryssing av Drammensbanen til det nye sykehuset på Brakerøya. Arbeidene med dette er allerede i gang, og i sommer skal det legges inn en ny kulvert under jernbanen. 
Her kan du lese mer om den nye veien. 

Live fra byggeplassen

Du kan følge arbeidet via våre byggeplasskameraer som oppdateres hele døgnet. Selve innkjøringen av kulverten er per i dag planlagt til torsdag 22. juli