Imponerende økning i hjemmedialyse på Kongsberg sykehus

Stadig flere dialysepasienter på Kongsberg sykehus kan nå gjennomføre behandlingen hjemme. For mange gir det en mer skånsom behandling og økt fleksibilitet i hverdagen for pasientene.

Publisert 22.03.2024
Sist oppdatert 25.03.2024
En gruppe kvinner i hvite skjorter
Sykepleierne Synne Frogner og Ingveig Andersen sammen med pasient Hanne Guttormsen (i midten).

I desember 2022 startet Kongsberg sykehus opp med såkalt peritonealdialyse (PD) som betyr at man renser pasientens avfallsstoffer via bukhulen. For de fleste er det lettere å mestre hjemmedialyse gjennom PD enn gjennom hjemmedialyse med såkalt hemodialyse. 

Alternativet er å komme til sykehuset flere ganger i uka for dialyse, som jo har eksistert som tilbud i mange år. 

Helse- og omsorgsdepartementet har en målsetting om at 30 prosent av dialysepasientene i Norge skal få behandlingen hjemme. 

På Kongsberg sykehus har de nå oppsummert det første driftsåret med hjemmedialyse - og prosentandelen av pasienter som har behandling hjemme var da allerede oppe i imponerende 38 prosent.

Les mer om Vestre Vikens virtuelle sykehus

En styrking av dialysetilbudet

Hanne Ugelstad er avdelingssykepleier ved dialyseavdelingen ved Kongsberg sykehus. Hun er en av tre sykepleiere som til daglig jobber med hjemmedialyseprosjektet og er stolt over det hele laget har fått til.

– Vi har styrket tilbudet til dialysepasienter på Kongsberg sykehus. Nå gir vi et tilbud til pasienter om å gjennomføre dialysen i sitt eget hjem i stedet for å reise til sykehuset og få behandlingen der flere ganger i uka. Vi gir pasientene valget om hvilket tilbud de vil følge. Det er riktignok ikke alle pasientene som kan ha hjemmedialyse, men de som er i målgruppen for tilbudet kan velge selv, sier Hanne Ugelstad.

Skreddersydd behandling

Mange føler det er godt å gjennomføre behandlingen hjemme i stedet for å dra til sykehuset.

– Pasienter melder tilbake at hjemmedialyse gjør at de blir mindre sliten og har større frihet når de ikke må binde seg til fast dialyse på sykehuset. Denne behandlingen er mer skånsom for kroppen og ikke like intensiv som behandlingen på sykehuset, forteller Hanne Ugelstad.

Akkurat nå har Kongsberg sykehus seks pasienter som gjennomfører hjemmedialyse og 11 pasienter som får behandlingen på sykehuset.

– Det er ikke alle dette passer for, og behandlingsvalget skjer etter en dialog og oppfølging av nyrelegen før de får tilbudet om hjemmedialyse. Pasientene som har fått valget og takket ja får god opplæring og er veldig fornøyd med tilbudet og oppfølgingen hos oss. Og vi har lært masse gjennom dette året, innrømmer avdelingssykepleieren.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker står foran en maskin
Teamet samlet (fra venstre): sykepleier Synne Frogner, sykepleier Ingveig Andersen, overlege Åsmund Meen og avdelingssykepleier Hanne S. Ugelstad

Velvilje og godt samarbeid

Overlege Åsmund Meen begynte som nyrelege på Kongsberg sykehus i 2020. Han har erfaring med hjemmedialyse fra sykehuset i Tromsø under utdanningsløpet der.

– For ett år siden hadde vi intet tilbud til pasienter i PD/hjemmedialyse ved dialyseavdelingen på Kongsberg sykehus. Vi har nå startet en poliklinikk som skal støtte de som har tilbud om hjemmedialyse og har driftet denne i ett år. Dette har skjedd gjennom godt samarbeid med kollegaene våre på Drammen sykehus og solid støtte og velvilje fra lokal ledelse på Kongsberg.

Målet ved oppstart var at vi på sikt skulle nå den nasjonale målsettingen om å tilby hjemmedialyse til 30 prosent av dialysepasientene våre. Etter et års drift kan vi nå fastslå at vi pr. nå har 38 prosent av våre dialysepasienter etablert med hjemmedialyse, og vi ser et potensiale for at dette tallet kan stige fremover, forteller Åsmund Meen.

Han peker på det store pågangsmotet til de ansatte som har ansvaret for hjemmedialysen på Kongsberg sykehus - i tillegg til stor velvilje fra de øvrige dialysesykepleierne som står på litt ekstra for å frigjøre tid for sykepleierne som jobber med hjemmedialyse.

– I tillegg må vi gi honnør til den tålmodige og tette oppfølgingen fra Drammen sykehus. Det har vært avgjørende både på sykepleier- og legesiden. Dette gode samarbeidet er også viktig i fortsettelsen, mener Meen.

– Livet blir satt på pause

Hanne Guttormsen (45) fra Skollenborg i Kongsberg har vært nyresyk i et par år, men ble akutt verre i fjor sommer og måtte begynne med dialysebehandling. 

– Jeg startet med såkalt hemodialyse på Kongsberg sykehus i august og var der fast tre ganger i uka. For meg virket hjemmedialyse litt skremmende og jeg ønsket ikke å prøve det i starten. Under de faste behandlingene på sykehuset opplevde jeg mye blodtrykksfall og ble dårlig. Å reise på sykehus tre dager i uken for dialysebehandling var slitsomt og tungt. Etter hver behandling var jeg tappet for krefter og orket ikke så mye i hverdagen. Jeg var på sykehuset hver mandag, onsdag og fredag – og etter ukens siste dialysebehandling var jeg så sliten at jeg ikke orket å reise bort i helgene. Livet blir på en måte satt litt på pause, forteller pasient Hanne Guttormsen.

– Nyrelegen snakket om peritonealdialyse (PD) og hvordan det virket, og etter en tenkepause bestemte jeg meg for å prøve. Etter noen forberedelser var jeg klar for første runde med hjemmedialyse 18. desember, og kunne da slippe å reise inn til sykehuset for behandling i romjula, forteller pasient Hanne Guttormsen.

Friheten tilbake

Nå har hun vært på peritonealdialyse i over to måneder og er positivt overrasket over hvor enkelt det er – og hvor mye mer hun orker i hverdagen. Nå slipper hun å reise inn til sykehuset tre dager i uken – og kan gjennomføre en kort runde med dialysebehandling hver dag.

– Jeg føler jeg har fått friheten tilbake. Nå styrer jeg hverdagen min og dialysebehandlingen selv etter god opplærling fra gjengen på Kongsberg sykehus. Jeg orker mer i hverdagen og kan gjennomføre dialysen hvis jeg tar meg en tur på hytta, for eksempel, sier Guttormsen.

Apropos hytta. På grunn av dialysebehandlingen har ikke hun vært på hytta i Sverige siden i fjor sommer. Nå gjør hun seg klar til å reise på den første langhelgen til hytta på tre kvart år.

– Jeg gleder meg til å dra på hytta. Det skal bli deilig. For meg har hjemmedialyse gitt meg hverdagen tilbake, og det er godt for hele familien å kjenne på. Så dette betyr mer enn folk aner. Jeg er så takknemlig for at jeg kan få dette tilbudet på mitt eget lokalsykehus, sier Hanne Guttormsen fra Skollenborg.

Faktaboks: Hva er dialyse?

Dialyse er en nyreerstattende behandling hvor avfallsstoffer og overflødig væske filtreres fra blodbanen gjennom en halvgjennomtrengelig membran. Dialyse kan gjennomføres enten som peritonealdialyse (PD) eller hemodialyse (HD). 

Ved kronisk nyresvikt klarer ikke lengre nyrene å skille ut tilstrekkelig med avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen. Det finnes ulike årsaker nyresvikt. Pasienter med kronisk nyresvikt følges tett opp på sykehuset. Her vurderes blant annet behov for dialyse eller transplantasjon. Hvilken dialysemetode som skal benyttes bestemmes i samråd med pasient og pårørende. 

Dialyse er en nyreerstattende behandling hvor avfallsstoffer og overflødig væske filtreres fra blodbanen gjennom en halvgjennomtrengelig membran. 

Dialyse kan gjennomføres enten som peritonealdialyse (PD) eller hemodialyse (HD) og kan utføres enten som hjemmebehandling eller på sykehuset. Peritonealdialyse anses som førstevalget innenfor hjemmedialyse, og er en dialysemetode som er forholdsvis enkel å lære. PD er også behandlingsalternativet som er mest fleksibelt og kan tilpasses en aktiv hverdag. Pasienter med hjemmedialyse følges tett opp av helsepersonell både gjennom faste oppmøtekontroller og digital hjemmeoppfølging. 

Peritonealdialyse (PD)

Ved peritonealdialyse (PD) brukes kroppens egen bukhinne som et filter for å rense blodet for avfallsstoffer og overskuddsvæske. Rensing av avfallsstoffer foregår hele tiden mens dialysevæske er i bukhulen. For å gjennomføre PD opereres et PD kateter inn i bukhulen. PD kateteret er et tynt plastrør som opereres inn ved et kirurgisk inngrep, helst to til tre uker før oppstart av dialysebehandling. 

Peritonealdialyse anses å være det mest fleksible behandlingsalternativet da det kan utføres hvor som helst: i eget hjem, på arbeid eller reise. En kan selv være med å tilpasse hvor og når poseskiftet skal utføres, etter det som passer egen livssituasjon. 

Hemodialyse

Ved hemodialyse (HD) sirkulerer pasientens blod gjennom en dialysemaskin og avfallsstoffer og overflødig væske filtreres ut gjennom en syntetisk membran som kalles et dialysefilter. Hemodialyse kan utføres på sykehus eller i eget hjem. 

De fleste som behandles med hemodialyse får dialysebehandling tre ganger i uken. Hver behandling er på 4- 5 timer. 

Les mer: Digital hjemmeoppfølging dialyse - Vestre Viken HF