Iderik professor

John Munkhaugen (40), leder for forskningsenheten ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, er ansatt som professor. - Den viktigste drivkraften er at det må være inspirerende og gøy å gå på jobb, sier den nyslåtte professoren.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.05.2023
En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og en skjerm
Professor John Munkhaugen.

Veien fram til en professorkompetanse er lang og krevende. Det tok Munkhaugen 37 år. Det krever minst en PhD-grad, ca. 15 vitenskapelige originalarbeider hvor man har gjort et vesentlig bidrag, veiledning av andre PhD-kandidater, forskningsledelse, undervisning og en rekke andre små og store akademiske oppgaver.  


Munkhaugen gjennomførte sin PhD-grad parallelt med medisinstudiet. Så har det gått slag i slag. Obligatorisk LIS-tjeneste, spesialisering i indremedisin og hjertesykdommer og parallelt ble han mer og mer fanget av forskningen.  

– Forskningen startet jo med utgangspunkt i kliniske observasjoner, forteller han. - Vi så pasienter som kom inn med hjerteinfarkt. Mange røykte, hadde høyt kolesterol og blodtrykk og etterlevde ikke medisinforordningene de fikk. Mange kom tilbake med nye hjerte- og karhendelser, uten å ha endret levevanene sine særlig mye. Her var det muligheter for at vi som helsepersonell kunne gjøre mer. Vi måtte derfor finne ut hva som skjer når pasientene forlater sykehuset, sier han entusiastisk. 

Samarbeidet mellom helsepersonellet og pasientene samt etterlevelse til behandling har vært viktige deler av forskningen, og det er helt naturlig at professoratet er tilknyttet avdeling for atferdsmedisin på Universitetet i Oslo.   

​Drives av glede 

– Du har lagt ned mye arbeid i mange år. Hva er det som driver deg? 

– Det må være gøy først og fremst. Så har jeg et veldig godt team her. I tillegg så har jeg en veldig forståelsesfull kone som stiller opp i de periodene hvor arbeidsmengdene blir store. Men uten at det er gøy og inspirerende, så går det ikke. Og det er jo inspirerende når vi ser at resultatene og funnene våre har gitt viktige bidrag til hjertehelsen de siste ti årene, sier han. 

Munkhaugens forskning har sirklet rundt hjerte-karsykdom, med spesiell vekt på de forebyggende aspektene. Blant annet så har han og kollegaene sett på hvorfor pasienter ikke tar medisinene de får forordnet. 

– Mange hjertesyke bruker kolesterolsenkende medikamenter. Men vi så at mange faktisk ikke tok dem. Det viser seg at mange lar være fordi de frykter bivirkninger, eller opplever bivirkninger. Men gjennom god forskning har vi slått fast at bivirkninger sjelden er forårsaket av medisinen. Gjennom denne forskningen har vi klart å belyse at de fleste som opplevde bivirkninger tolererte medisinene. Det er veldig nyttig for leger å kunne fortelle pasientene hva de faktisk kan forvente, og at de ikke blindt tror på etablerte myter om et medikament, sier Munkhaugen.  

​Bedre rekruttering 

Avdelingssjef på Medisinsk avdeling i Drammen, Oscar Kristiansen mener utnevnelsen av Munkhaugen har stor betydning for Drammen sykehus.  

– Det er en anerkjennelse for oss og betyr mye for Vestre Viken. Vi er jo ikke et universitetssykehus, og da er det veldig viktig at vi viser at vi også har et høyt nivå på forskningen vår, sier han. Han tror ringvirkningene er gode, blant annet med tanke på rekruttering. - Det blir lettere å tiltrekke seg personell, både til klinisk arbeid, forskning og ledelse, når vi kan vise fram solide forskningsmiljøer, sier han.  

Klinikkdirektør for Drammen sykehus, Inger Meland Buene, er full av lovord om både Munhaugen selv og forskningsgruppen.  

 - Jeg er utrolig imponert over hva John har fått til i det å utvikle et aktivt og attraktivt forskningsmiljø. Det er derfor både velfortjent og veldig hyggelig at John Munkhaugen er utnevnt som professor ved UiO. Det er en stor anerkjennelse til han selv og forskningsgruppen NORCOR i medisinsk avdeling, sier hun. 

 Med John Munkhaugen som nyoppnevnt professor, kan Klinikk Drammen sykehus skilte med 3 professorer.  Fra tidligere er både Lars Heggelund (spesialist i infeksjonssykdommer) samt Odd Terje Brustugun (spesialist i onkologi), ansatt som professorer. 

– Jeg gratulerer John med professoratet og ønsker han lykke til med videre utvikling på forskningsområdet i Drammen sykehus, avslutter hun.  

Betablokkere under lupen 

Selv om ansettelse som professor er en slags milepæl, vil Munkhaugen og hans kolleger fortsette i samme tempo med sin forskning. De har mange pågående studier og nå skal blant annet betablokkere under lupen. 

Mange hjertesyke bruker betablokkere. Dette har vært vanlig behandling i flere tiår. Nå har det i tillegg kommet en rekke nye behandlingsregimer rundt hjertesykdommer, og vi ønsker å se hvilken plass i behandlingen betablokkere bør ha i dag, sier han.