IA-prisen 2016 til Vestre Viken

Vestre Viken HF ble onsdag 16. november tidelt årets IA-pris i Buskerud for å ha jobbet systematisk med inkluderende arbeidsliv gjennom flere år.

Frank Reiersen, Vestre Viken.
Publisert 16.11.2016
Overrekkelse av IA-prisen 2016.
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff mottar IA-prisen 2016 for Vestre Viken HF.

Prisen ble tildelt helseforetaket ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff av regiondirektør i NHO Buskerud og leder av IA-rådet, Per Steinar Jensen under Inspirasjonskonferansen på Krona i Kongsberg.

Med fokus på å skape kompetanse på alle nivå har Vestre Viken gjennom IA-avtalen oppnådd redusert sykefravær, økt inkludering og bidratt i utvikling av gode arbeidsmiljø.

- Et forbilde for hele arbeidslivet

- Jeg er svært glad for at vi denne gangen gir IA-prisen til Vestre Viken HF. Gjennom lang tid har de arbeidet aktivt med sykefravær og arbeidsmiljø. Arbeidet de har gjort for å tilrettelegge for personer med redusert funksjonsevne er et foregangsarbeid.  Vestre Viken er et forbilde for hele arbeidslivet, sier regiondirektør i NHO Buskerud og leder av IA-rådet, Per Steinar Jensen.

Jensen sier videre at Vestre Viken, over flere år, har jobbet langsiktig og systematisk med oppfølging av sykemeldte. Fokus på inkluderende arbeidsliv har bidratt til økt tilstedeværelse og utvikling av gode arbeidsmiljø.

Gitt mennesker nye muligheter

Prisen begrunnes også med at Vestre Viken har vist mot ved å jobbe innovativt og tenke nytt i samarbeid med NAV.
- De har vist initiativ ved å sette i gang krevende utviklingsprosesser, selv der det har vært utfordrende og resultatet ikke har vært gitt. De har gitt mennesker nye muligheter på vei mot arbeid og et mer aktivt liv, sier Jensen.

Jobbet målrettet og systematisk

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff sier at tidelingen av IA-prisen er en veldig positiv og hyggelig overraskelse.
- Siden vi ble en IA-bedrift i 2010 har vi jobbet målrettet og systematisk med alle delmålene i IA-avtalen. Alt fra å redusere sykefraværet, drive helsemessige omstillinger, inspirere seniorer til å stå lengre i arbeid, til å gi arbeidstrening til de som står utenfor arbeidslivet. Det siste gjennom vårt omtalte prosjekt «Springbrett», sier Wisløff.

- Det har vært viktig for oss å ha et tett og konstruktivt samarbeid med NAV. Jeg tror jeg har ordene i behold når jeg sier at det har vært og er en kompetansereise både for oss og for NAV. Den har bidratt til struktur, systematikk og god kvalitet i IA-arbeidet for den enkelte leder, ikke minst på oppfølgingen av sykemeldte arbeidstakere uansett hvilken kommune og fylke de bor i, sier han.

Inkluderende arbeidsplass

- Det er hyggelig å se at Vestre Vikens IA- arbeid også har blitt lagt merke til av andre, og det er mange å takke for at vi har kommet dit vi er i dag.  Både HR-avdelingen, ledere, tillitsvalgte, verneombud og representanter fra NAV, sier Wisløff.

Han påpeker at helseforetaket ikke har tenkt å hvile på sine laurbær, og at denne prisen er til stor inspirasjon for IA-arbeidet i tiden fremover.

- Men det aller viktigste for oss er at Vestre Viken oppleves som en inkluderende arbeidsplass hvor våre medarbeidere får utvikle seg, trives og har lyst til å gå på jobb, avslutter administrerende direktør Nils Fr. Wisløff i Vestre Viken helseforetak.

IA-rådet i Buskerud består av Per Steinar Jensen, (leder) - NHO, Jan Petter Gundersen, (nestleder) - LO, Per Bjørnar Knudsen – KS, Karin Ask Henriksen - Spekter, Linda Lavik - Unio, Runar Hauge - Arbeidstilsynet, Anne K. Eggen Lervik - Virke, Arve Smedhaugen - YS, Elisabeth Holen - NAV Buskerud, Torunn Helle - Akademikerne og Sissel Berg - NAV Arbeidslivssenter Buskerud.