I farlige omgivelser

Første regel for ambulansepersonell er å ikke utsette seg selv for fare. Personell fra to ambulansestasjoner i Vestre Viken har nå fått både utstyr og kunnskap til å håndtere ulykker i krevende omgivelser.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12.10.2021
Sist oppdatert 04.07.2023

Det er personell ved ambulansestasjonene på Ål og Øvre Eiker som nå er spesialtrent til innsats ved ulykker med kjemiske-, biologiske-, radioaktive-, nukleære-, eller eksplosive stoffer. De skal kunne rykke ut til hele Vestre Vikens sitt område med både kompetanse og nødvendig utstyr.

Første regel for innsatspersonell, er at man ikke skal utsette seg selv for fare. Ved ulykker i disse kategoriene kan det rett og slett være forbundet med livsfare for ambulansepersonellet å starte innsatsen uten riktig utstyr og kunnskap.

Orientering før innsats

Orientering før innsatspersonellet i vernedrakter kan starte innsatsen der ulykken har skjedd og der området kan være farlig. Fra øvelse i 2021.

Vestre Viken har valgt personell fra to ambulansestasjoner til å være ressurspersoner ved slike hendelser. Fra Ål og Øvre Eiker ambulansestasjon kan hele Vestre Vikens nedslagsfelt nås innen rimelig tid. Siden innsats i slike ulykker krever både mye kunnskap og utstyr, er det hensiktsmessig å skape to solide miljøer for dette.
Vasking av forurenset pasient

Pasienter som er utsatt for farlig forurensing må kles av og dusjes før de sluses videre i behandlingskjeden. Fra øvelse 2021

Foruten mye teoretisk kunnskap om de forskjellige situasjonene, kreves også en god del praktisk trening i bruk av utstyr og hvordan man skal organisere redningsarbeidet.
Ved slike ulykker vil det alltid være innsatspersonell fra forskjellige nødetater. I høst har personellet trent sammen med brannvesenet på Ål og i Drammen for at de sammen skal stå bedre rustet til å kunne gjøre en trygg og effektiv innsats ved denne typen hendelser.
Pasienter behandles med vernedrakter

Samleplass for pasienter som er evakuert fra farlig område. Pasientbehandling foregår i vernedrakter. Fra øvelse 2021