Hva har LEGO med sykehuslogistikk å gjøre?

Prosjektorganisasjonen prøver nye måter for å tilpasse arbeidsprosesser til nytt sykehus i Drammen.

Publisert 26.09.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
​​Bordet er dekket med plantegninger fra ulike bygg og etasjer i det nye sykehuset. På plantegningene​ er det plassert en samling LEGO-figurer. Rundt bordet sitter deltakerne i delprosjekt logistikk. ​​

Spesialrådgiver Cecilie Gulbrandsen, som jobber med organisasjonsutvikling inn mot nytt sykehus, har arrangert en såkalt «table top-workshop» for medlemmene i delprosjekt logistikk. Nå skal de planlagte arbeidsprosessene testes. Men så lenge byggingen av det nye sykehuset fortsatt pågår, er det ikke mulig å prøve ut i de nye lokalene.  I dag skal de derfor visualisere flyten med LEGO-figurer på plantegninger. 

- Test av arbeidsprosesser på plantegning med hjelp av legofigurer gjør at logistikkgruppen gjør seg godt kjent med byggets arealutforming, samtidig som de får et forhold til hvordan flyten på arbeidsprosessene deres vil utarte seg i nytt bygg, sier Gulbrandsen.

Viktig med gode forberedelser

Prosjektdeltakerne har på forhånd blitt tildelt ansvar for å ta notater av funn og refleksjoner de gjør seg underveis. Denne delen er helt essensiell for at en table-top-workshop som dette skal være nyttig. Gjennom å samle alle refleksjoner, utfordringer og andre tanker, for deretter å strukturere dem, blir det lett for arbeidsgruppa å jobbe videre med utvikling av arbeidsprosessene for å gjøre de enda bedre og tilpasse de til nytt sykehus.

Prosjektdeltakere

Forventningsfulle deltakere i logistikkprosjektet Fra øverste raden til venstre ser vi Lars Christian Arstad, Maren Moe Stokke (tjenestedesigner i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus), David Stegarud, Christina Foss, Cecilie Gulbrandsen (spesialrådgiver organisasjonsutvikling i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus). Foran dem sitter Kristina Steine og Frode Steine. Hans Petter Roskifte var også med på workshopen, men er ikke med på bildet.

​​​Komplekse prosesser

Etter en liten oppvarmingsøvelse går gruppa i gang med den første prosessen -  Vareforsyning. Alle steg i prosessen må med for å unngå at noe blir glemt og at alt faktisk flyter som det er planlagt for. For hvert steg blir det synlig om det er noen utfordringer som gjør at de planlagte arbeidsprosessene må justeres.


Tester prosesser med LEGO-figurer

Her testes prosessene ut med hjelp av LEGO-figurer. Kompleksiteten i en prosess blir veldig synlig når alle steg tas med.

​Visualiseringen skapte god dialog

Målet med workshopen var å oppdage forbedringsmuligheter og identifisere eventuelle utfordringer som må ivaretas og justeringer som må gjøres før innflytting i det nye sykehuset. Gulbrandsen er fornøyd med resultatet fra dagens arbeid. 

- Dialogen rundt forbedringsmuligheter og utfordring ble mye mer konkret, og dermed ble det også enklere å finne gode løsninger sammen, sier hun. 

Nyttige funn

Frode Steine er leder av dagens logistikkavdeling i Vestre Viken. Han er en aktiv deltaker i prosjektgruppa for arbeidsmåter for logistikk i nytt sykehus. Logistikkavdelingen er en av avdelingene som har kommet langt med å implementere flere av arbeidsmåtene som skal inn i nytt sykehus allerede i eksisterende lokaler.

Frode Steine, avdelingsleder logistikk i Vestre Viken

Frode Steine, avdelingsleder logistikk i Vestre Viken

Også han er fornøyd med dagens workshop.

- Det var en fin og morsom gjennomgang, som bidro til større forståelse for egne arbeidsprosesser på det nye sykehuset, sier Steine. 

Han påpeker også at det var nyttig å ha med deltakere fra prosjektorganisasjonen, som har god innsikt og helhetsforståelse av det nye bygget

- Store og små utfordringer ble belyst på en annen måte enn de blir ved en ren skjematisk gjennomgang av tegninger, fortsetter han og avslutter med konklusjonen at LEGO- figurer fortsatt kan begeistre, selv for de av oss som har levd en stund.