Holdt flere viktige innlegg på europeisk kongress

Forskergruppen NORCOR utgående fra Drammen sykehus markerte seg med flere viktige innlegg på den årlige europeiske kongressen i forebyggende kardiologi.

Publisert 13.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
​Medlemmer av NORCOR gruppen som deltok på konferansen.

Den europeiske kongressen i forebyggende kardiologi ble avholdt i solfylte Athen fra 25. til 27. april. Enhetsleder og professor John Munkhaugen ved Drammen sykehus forteller at det har vært en flott kongress med godt faglig nivå. Dette er en god arena for nettverksbygging internt i gruppen og med internasjonale samarbeidspartnere. NORCOR-gruppen bidro med innlegg på møte for yngre europeiske ambassadører og hadde muntlig presentasjon av tre postere.

En gruppe mennesker som står foran en stor skjerm
Trine Lauritzen presenterer sitt arbeid om biomarkører for statinbivirkninger.

PhD-stipendiat Trine Lauritzen presenterte resultater fra sitt doktorgradsarbeid under kongressen. I dette spennende arbeidet utforsker hun muskelsmerter knyttet til bruk av de kolesterolsenkende legemidlene statiner. Muskelsmerter er vanlige i økende alder, og det kan være utfordrende å skille generelle muskelsmerter fra de som skyldes en intoleranse mot disse legemidlene. I presentasjonen sin belyste Lauritzen det pågående arbeidet med å vurdere mevalonat som en potensiell biomarkør for statinintoleranse. Målet er å utvikle en biomarkør som gjør det mulig, gjennom en blodprøve, å skille mellom vanlige muskelsmerter og spesifikke smerter som kan oppstå hos noen få pasienter etter inntak av disse legemidlene. Lauritzens innlegg vakte oppsikt og ble spesielt fremhevet under en morgensesjon med kongressens høydepunkter.

Jonas Pivoriunas, også PhD-stipendat i NORCOR, presenterte resultater fra sitt arbeide med å utvikle en ny blodprøve som kan måle bruken av kolesterolsenkende legemidler. Studien viser, for første gang, at etterlevelse med statiner målt med en blodprøve samsvarer meget godt med data fra Norsk Legemiddelregister. Den nye blodprøven kan potensielt bli et viktig verktøy for helsepersonell til å hjelpe pasienter med korrekt bruk av statiner.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Jonas Pivoriunas presenterer sitt arbeid som validerer en ny blodprøve for å måle etterlevelse.

Professor Toril Dammen som leder den biopsykolsosiale gruppen i NORCOR, presenterte protokoll for en ny og viktig klinisk behandlingsstudie som vil teste effekten av kognitiv adferdsterapi til koronapasienter som sliter med søvnløshet (insomni). Gruppen har tidligere vist at insomni er sterkt forbundet med utvikling av hjerte- og karsykdom. Av den grunn er det viktig å utvikle og evaluere gode behandlingsmetoder for insomni samt studere mekanismer for eventuell effekt av behandlingen.

Det ble også noe tid til sosiale aktiviteter for team-bygging som middager, treningstur og inspeksjon av Athens rike kulturtilbud. Alt i alt var dette en meget vellykket kongress.

- Vi fikk bekreftet at vi har god oversikt over de delene av forskningsfeltet som er relevant for oss og vi har fått etablert nye kontakter for fremtidig forskningsarbeid. Vi har også fått bekreftet at vi er en godt sammensveiset gjeng som støtter og hjelper hverandre fremover, sier en stolt nestleder for gruppen, Elise Sverre.