Hjemmeoppfølging av kreft

15. mai fikk den første kreftpasienten ved Bærum sykehus tilbud om digital hjemmeoppfølging. Dette markerer et viktig steg mot bedre pasientoppfølging og mer moderne tjenester på sykehuset.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.05.2023
Sist oppdatert 23.05.2023
Pasient får opplæring i bruk av Nimble
Pasientens første møte med Nimble ved Bærum sykehus

Vestre Viken tilbyr digital hjemmeoppfølging til en rekke pasientgrupper. Fordelene med hjemmeoppfølging er blant annet at pasientene kan slippe å reise til sykehuset og at eventuelle endringer i tilstanden kan bli oppdaget raskere. Tilbudet til kreftpasienter på Bærum sykehus, som rulles ut rett før nasjonaldagen, er en viktig milepæl også fordi Vestre Viken nå tar i bruk en ny teknisk løsning for digital hjemmeoppfølging. 

Opplæring foran datamaskin i systemet Nimble

​Kristin Jannicke Pedersen og Maria Fremgaard får opplæring i bruk av systemet.

​Bedre kommunikasjon 

Nimble er navnet på den nye løsningen som tas i bruk. Systemet er utviklet av det norske selskapet Diffia og  gir muligheter for effektiv samhandling med pasientene: 

– Blant annet kan man sende meldinger fram og tilbake mellom pasient og behandler. En annen stor fordel er at systemet er knyttet opp til sykehusets journalsystem. Det betyr at når pasientene eller andre bruker systemet, så vil dette bli lagret direkte i journalen, forteller Kristin Jannicke Pedersen prosjektleder for innføringen på Bærum sykehus.

Mulighet for video 
Vestre Viken har to systemer for digital hjemmeoppfølging. Hvilket system som velges til hvilken pasientgruppe avhenger av behov. For enkelte tilstander er det utelukkende nødvendig med et enkelt skjema som pasienten fyller ut og sender til sykehuset. Andre tilstander vil kreve mer omfattende oppfølging over lengre tid.

– Vi starter med litt begrenset funksjonalitet innledningsvis. Systemet er derimot fleksibelt og gir en rekke muligheter framover. Blant annet er det støtte for videosamtaler og registrering av trening og egenbehandling. Vi vil gjennomføre pasienttilfredshetsundersøkelse for å kvalitetsikre tjenesten videre, forteller Pedersen. 


Fagansvarlig Guro Tonning foran datamaskinen

Fagansvarlig for prosjektet, kreftsykepleier Guro Tonning

​​Grundig opplæring 

Innføring av digital hjemmeoppfølging endrer også helsepersonellets måte å jobbe på og de må forholde seg til ny teknologi. Uka før innføring var alle involverte samlet til opplæring ved Bærum sykehus.  

– I starten vil vi tilby dette til pasienter som mottar immunterapi ved kreftseksjonen. Dette gjør vi for å skaffe oss erfaringer og teste systemet i praksis. Etter hvert vil flere få tilbud. Vi opplever at de ansatte er positive til dette og vi tror at det vil bli et veldig godt verktøy for både pasienter og helsepersonell, sier Pedersen. 

Tett tverrfaglig samarbeid
Utviklings- og implementeringsarbeidet baner vei for flere prosjekter innenfor digital hjemmeoppfølging. Bruk av Nimble i Vestre Viken starter med dette pilotprosjektet ved Bærum sykehus. Prosjektet har vært mulig takket være tett samarbeid mellom helsepersonell og administrativt personell på Bærum sykehus, IKT-personell både i Vestre Viken og i Sykehuspartner HF og leverandøren.