Hjemmeoppfølging av atrieflimmer

Bærum sykehus innfører digital hjemmeoppfølging etter elektrokonvertering for atrieflimmer. Innføringen gjøres etter at forskning på sykehuset viser at det gir god og trygg oppfølging.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 19.05.2023
En mann og en kvinne som ser på en dataskjerm
Atrieflimmersykepleier Merethe Løkkeberg Jespersen og kst. overlege Trygve Berge ved Atrieflimmersenteret gransker EKG-registreringene som pasientene har sendt inn.

Elektrokonvertering (et elektrisk støt mot hjertet) er en effektiv og vanlig prosedyre for å stoppe hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. Behandlingen gjenoppretter normal hjerterytme hos mer enn 90%. Imidlertid er det mange som får tilbake atrieflimmer i løpet av få dager til uker.  

Portrett av forsker Elisabeth Lyster Andersen

Lege og stipendiat Elisabeth Lyster Andersen

​I forskningsprosjektet PRE-ELECTRIC har forsker Elizabeth Lyster Andersen og medarbeidere ved forskningsavdelingen på Bærum sykehus undersøkt om bruk av egenregistrering av EKG hjemme er nyttig i oppfølgingen etter elektrokonvertering. Resultatene viser at metoden er velegnet, og pasientene gjennomførte egenopptak av EKG med god kvalitet. Mange av dem som fikk tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering merket det ikke selv, men det ble avslørt av EKG-opptakene som pasientene gjorde hjemme. Resultatene fra studien er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cardiology. 

Fra forskning til praksis

Bærum sykehus har nå anvendt denne kunnskapen og innført digital hjemmeoppfølging etter elektrokonvertering for atrieflimmer i klinisk rutine. Pasientene får opplæring i egenregistrering av EKG med «tommel-EKG» mens de er til observasjon etter.  

Når de kommer hjem etter elektrokonvertering, tar de EKG morgen og kveld i 3 uker. EKG-ene sendes via mobilnettet til en dataserver der helsepersonell kan lese dem av og tolke resultatene. 
Etter 3 uker får pasientene også en SMS med invitasjon til å besvare et elektronisk spørreskjema der de blant annet spørres om symptomer på tilbakefall. Resultatene gjennomgås av kardiologisk sykepleier i samarbeid med lege ved atrieflimmersenteret på Medisinsk poliklinikk.

Portrett av sekretærene på medisinsk observasjonspost.

Sekretærene på medisinsk observasjonspost, Berit Camilla Marianne Johansson (tv) og Mai Isaksen Reitan, lærer opp pasientene til å ta EKG hjemme. ​

Når resultatene fra EKG-målingene og spørreskjemaet er gjennomgått, får pasientene en telefonkonsultasjon. Der legges en videre plan for oppfølging av hjerterytmeforstyrrelsen. Både pasientens symptomer, funn på EKG-målingene og tidligere sykdomshistorikk er av betydning for det videre forløpet. På denne måten slipper pasientene å møte på sykehus, og helsepersonellet er godt forberedt før konsultasjonen over telefon.