Hjemme når du kan, sykehus når du må

Forprosjektet Bever har fått innvilget midler. Forprosjektet er en del av Pilot Helse, og fokuserer på behandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehuset.

Publisert 03.02.2023
Sist oppdatert 08.03.2023

Pilot Helse er en utlysning av midler til ambisiøse innovasjonsløp som skal bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring. Målet er at private og offentlige aktører sammen skal utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere.

Forprosjektet har fått navnet sitt Bever som et lite ordspill. BEhandlingshjelpemidler i det VIRtuelle sykehuset.

Prosjektets hensikt er å kartlegge muligheter for å effektivisere og forenkle utstyrsforvaltning og samhandling mellom bruker og helsetjeneste for pasienter med medisinsk utstyr på utlån fra sykehuset. Et forprosjekt er et mindre prosjekt før en eventuell gjennomføring for å sjekke lønnsomhet, gjennomførbarhet og andre kriterier som må ligge til grunn for at prosjektet skal oppnå suksess. Denne kartleggingen vil danne grunnlaget for utarbeidelse av et avgrenset, konkret og gjennomførbart hovedprosjekt.

Med økt hjemmebehandling og digital oppføling trenger pasienter en enklere og mer fleksibelt måte å komme i kontakt med sykehuset, og sykehuset trenger en enklere og mer fleksibel måte å komme i dialog med pasientene. Det gir også behov for automatisering av arbeidsprosesser. Gjennom forprosjektet Bever, ønsker Vestre Viken derfor å utrede mulighetene for et hovedprosjekt som løser disse utfordringene.

Vestre Viken er eier av forprosjektet, og har Sunnaas HF, DIPS, Softpro og USN/Helsehub som partnere i prosjektet. Onsdag 1. februar hadde avdeling for behandlingshjelpemidler et innledende møte med partnerne. Her ble det utvist stor entusiasme og store forventninger til forprosjektet. 

Cecilie B. Løken, direktør for teknologi i Vestre Viken forteller at de er veldig glade for at forskningsrådet har valgt å støtte arbeidet med en forprosjektsøknad. 

​– Å finne gode løsninger for pasienter og helsepersonell er et viktig satsningsområde for Vestre Vikens digitale transformasjon. Vi er glade for at vi har fått med oss gode samarbeidspartnere fra andre helseforetak, næringslivet og innovasjonsklyngen HelseHub hvor vi samarbeider med akademia, kommuner og Norway Health Tech, sier Cecilie B. Løken.

Avdelingssjef Kristine Reinsbø Mathiesen ved avdeling for behandlingshjelpemidler er veldig glad for tildelingen fra forskningsrådet. 

–Vi trenger sårt bedre arbeidsverktøy og moderne IKT-løsninger både for pasienter og ansatte innen fagområdet behandlingshjelpemidler. Behovet er stort i hele landet, og vi har allerede mottatt henvendelser fra andre foretak og andre regioner som er nysgjerrige på prosjektet, forteller Kristine R. Mathiesen.


Prosjektdeltakerne fra Behandlingshjelpemidler. F.v.: ​Tommy Bøe Urdahl, Kristine Reinsbø Mathisen og Siri Hovinbøle.

Prosjektdeltakerne fra Behandlingshjelpemidler. F.v.: ​Tommy Bøe Urdahl, Kristine Reinsbø Mathisen og Siri Hovinbøle.