Himmelen er alltid blå

Over hodet på pasientene i den nyoppussede dialyseavdelingen på Ringerike sykehus, er himmelen alltid blå. Lysende bilder i taket er bare en av mange gode løsninger i den nyåpnede og topp moderne dialyseavdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 21.10.2021
Sist oppdatert 04.07.2023
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll beundrer utsikten som pasientene har.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll beundrer utsikten som pasientene har fra sine stoler.

 Endelig kunne snoren klippes til den nye dialyseavdelingen ved Ringerike sykehus. I følge eiendomsforvalter Morten Nyhammer Olsen, var det på høy tid.
– Vannrenseanlegget var klar for utskifting og avløpsanlegget var gammelt. Fordi vi hadde ledige areal var det heldigvis mulig å bygge en helt ny avdeling mens den gamle fortsatt var i drift, fortalte Nyhammer Olsen.
Administrerende direktør åpner nye dialyseavdeling

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll stod for den formelle snorklippingen. Hun er flankert av avdelingssykepleier Hege Amundsen Westli og avdelingsoverlege Geir Nordbø.

Landets fineste

Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen ledet den formelle markeringen. Hun gikk så langt som å si at sykehuset nå har fått landets fineste dialyseavdeling. Botha Pedersen var tydelig på at arbeidet var gjort mulig takket være såkalte BRK-midlene som kommer fra Vestre Viken. Dette er midler som er satt av til oppgraderinger av sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg.
Foruten gode ord og gratulasjoner fikk også de fremmøtte gleden av å høre Theodor Amundsen Westlie og Tinius Hansen som sang akkompagnert av Ann Charlotte Skammelsrud Tøfte på piano. Hun er for øvrig jordmor ved Ringerike sykehus.

Sanginnslag i forbindelse med åpningen

De fremmøtte fikk høre fin sang av Tinius Hansen (tv) og Theodor Amundsen Westlie. Sykehusets egen jordmor, Ann Charlotte Skammelsrud Tøfte på piano.

Behovet øker

Avdelingsoverlege Geir Nordbø kunne fortelle de fremmøtte om en rivende utvikling innen dialysebehandling. Fra å være en behandling for de få, til å bli tilgjengelig for de aller fleste som trenger det. Han var også ganske tydelig på at behovet for dialyse trolig kom til å øke i årene fremover, og at den nyoppussede avdelingen er nødvendig og bra.
Alle ønsker innfridd

– For pasientene er dette et godt sted å komme, sa avdelingssykepleier Hege Amundsen Westlie. Hun er veldig fornøyd både på pasientenes og de ansattes vegne. Hun fortalte at i forkant av byggingen ble alle pasientene spurt om hva de ønsket seg på en ny avdeling. Dimbare lys, mer farger og egen tv var noen av ønskene.

– Og nesten alle av disse ønskene er innfridd. Det er utrolig flott, sa Amundsen Westlie.

Pasientsikkerheten har også fått et løft siden det nå finnes arbeidsstasjoner for personalet på alle pasientrom. Avdelingssykepleieren er også veldig fornøyd med eget rom for selvdialyse samt ny poliklinikk hvor pasienten kan læres opp i peritonealdialyse. Hun fikk ikke fullrost håndtverkerne som har stått for byggingen.

– Vi setter uendelig stor pris på dere og alt dere har gjort for oss, avsluttet hun.

Bildecollage
 

Teknisk avansert

Noe av de viktigste funksjonene i avdelingen må man ned i kjelleren for å se. Avdelingen har fått sentral distribusjon av dialysevæske til avdelingen. Det betyr at man slipper å koble til dialysevæske lokalt i avdelingen, men isteden kan koble slangen rett i veggen. Ringerike sykehus er det eneste sykehuset i Vestre Viken som har fått dette.
Nytt vannrenseanlegg er også på plass. Her blir brukt dialysevæske behandlet før det slippes ut i avløpsanlegget.

Omvisning i nytt renseanlegg

Direktør stab teknologi, Cecilie B. Løken får omvisning i nytt renseanlegg av Magnus Løchsen Skaug og Petter Monsen, begge fra Medisinsk-teknisk avdeling.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll stod for den formelle snorklippingen og kunne gratulere sykehuset med sin nye avdeling.