Helsesekretærens arbeidshverdag i nytt sykehus

1. februar er helsesekretærens dag. De fleste av oss har et bilde av hva en helsesekretær gjør i et sykehus. Men rollen har utviklet seg mye gjennom årene med digital innovasjon, og helsesekretærene har allerede vist at de er rå på å tilpasse seg endringer og hele tiden utvikle seg.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 01.02.2022
Sist oppdatert 11.01.2024
illustrasjon av ekspedisjon på NSD
 
Når en del administrative oppgaver blir automatisert gir det en mulighet for helsesekretæren å ta seg av andre oppgaver på klinikken. En helsesekretærer kan nemlig gjøre veldig mye mer, og fylle flere funksjoner enn de fleste kanskje vet om.

Visste du at helsesekretæren også kan gjøre dette?

Helsesekretær er siden 1995 en beskyttet tittel, noe som betyr at alle autoriserte helsesekretærer har pålagt kompetanse og utdanning. En autorisert helsesekretær er definert som helsepersonell. 

En helsesekretærer kan i tillegg til det administrative også utføre andre mer pasientnære oppgaver som å assistere ved undersøkelser, ta blodprøver og sette vaksine. 

Fortsatt utvikling av helsesekretærens rolle inn mot nytt sykehus

I fremtiden vil helsesekretærens rolle endres enda mer, da den teknologiske utviklingen hele tiden gir nye muligheter og forutsetninger for denne faggruppen. I prosjektet «Fremtidens kontortjeneste» jobbes det nå for å se på helsesekretærens oppgaver i nytt sykehus i Drammen.  

Helsesekretærene og kontortjenesten er faggrupper med stor kunnskap og mange ferdigheter som kan bli en viktig brikke i organisasjonsendringene som vil komme i nytt sykehus. Mange digitale løsninger i nytt sykehus vil gjøre det mulig for denne gruppen å bidra enda mer med andre oppgaver enn de rent administrative. Det vil kunne skape positive ringer på vannet da det kan gjøre at noe av legers og sykepleieres tid kan brukes til flere undersøkelser og pleie av pasienten. 

Skal sikre rett person på rett plass

Ann-Kristin Bjerke Haugen_500px.png

Ann-Kristin Bjerke Haugen, prosjektleder for "Fremtidens kontortjeneste"

«Vi står foran en spennende og viktig utvikling av kontortjenesten. Det gir en mulighet til å løfte denne yrkesgruppen. Samtidig skal vi selvfølgelig også se på alle andre som er en del av kontortjenesten for å se hvilken formell kompetanseheving de trenger for å også henge med inn i fremtidens kontortjeneste.» sier Haugen, som selv har bakgrunn som helsesekretær.

«Kontortjenesten har vær gjennom store endringer opp gjennom årene, og har vist at de er gode på å stå i endringer og utvikle seg.» fortsetter Haugen.

Ønsker å benytte helsesekretærenes brede utdanning

Anita Haugland Gomnæs er en del av prosjektgruppen i Fremtidens kontortjeneste. Hun er foretakshovedverneombud i Vestre Viken, og har en bakgrunn som helsesekretær. 

«I nytt sykehus vil det være mange muligheter for helsesekretærene å få brukt alle sine kunnskapsområder, og bidra til en bedre pasientflyt. Utdanningen til autoriserte helsesekretærer er delt inn i tre fagfelt; det kontorfaglige, laboratoriearbeid og «skiftestue-arbeid» som injeksjoner, EKG, sårskift"
 sier Haugland Gomnæs.

Anita Haugland Gomnæs_500px farge.png

Anita Haugland Gomnæs, foretakshovedverneombud i Vestre Viken og en del av prosjektgruppen for "Fremtidens kontortjeneste"

«Vi vet at vi står ovenfor generell mangel på sykepleiere i fremtiden. Hvis vi i nytt sykehus klarer å sette i system å benytte den brede kompetansen hos helsesekretærene vil det hjelpe på denne utfordringen.» avslutter Haugland Gomnæs.