Hele 57 forbedringsagenter startet opplæring i Vestre Viken

I september startet startet opplæringsprogrammet for Forbedringsagenter i Vestre Viken. Alle klinikkene har meldt inn deltagere – hele 57 i tallet!

Vestre Viken HF
Publisert 03.10.2022
Sist oppdatert 20.12.2022
57 opplæringsagenter i Vestre Viken
Mye jobbing i grupper under samlingen for forbedringsagenter i Vestre Viken HF.

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken åpnet samlingen. Hun vektla betydningen av forbedringskunnskap og Forbedringsmodellen i arbeidet med å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 

​Erfaringsdeling fra forbedringsagenter kull 3

Sharon Ann Lauritzen (ARA) og Sharlene Frazer-Johnsen (Drammen sykehus) høstet velfortjent anerkjennelse for deling av erfaringer fra sine gjennomførte forbedringsarbeider. 

​Opplæringen str​​ekker seg over 9 måneder

Opplæringen består av kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk gjennomføring av et forbedringsarbeid. Neste samling er 26. januar 2023. 

​Agentene vil blant annet få:

Undervisning om gjennomføring av et systematisk forbedringsarbeid gjennom forbedringsvitenskap, Forbedringsmodellen og fasene i et forbedringsarbeid

Kunnskap om gruppeprosesser og tverrfaglig teamarbeid 

Innsikt i enkle metoder og verktøy for å arbeide med forbedring 

Kompetanse i måling av prosesser og variasjon med statistisk prosesskontroll (SPC) 

Kunnskap om brukererfaring og samarbeid med pasienter og pårørende i forbedringsarbeid 

Være del av et nettverk for forbedringsarbeid 

Tildelt veileder som støtter og loser agenten gjennom hele opplæringsprogrammet

Forbedringsagenter i Vestre Viken

Disse er med i opplæringsprogrammet denne gangen:

Drammen sykehus: Merete Johansen, Mari Nålby, Hilde Irmeli Selbo, Liv Kari Fretland Arnesen, Gunn Kjersti Westerlund, Ina Holst Engen, Ellen Kristine Meyer, Pål Rino Kristiansen, Stine Vevle-Aslaksen og Henriette Elnes Syvertsen.

Bærum sykehus: Frøydis Marie V. Walmann, Nora Eide, Ørjan Ingstad, Helle Beate Ovesen, Tina Shagufta Munir Kornmo, Marit Kristine Haukeland og Anne Bugge.

Kongsberg sykehus: Elin Korsgaard, Marit Kristin Vatnebryn, Ståle Nicolay S. Nygaard og Maren Anne Holthe.

Ringerike sykehus: Elise Øiom Silkebækken, Ørjan Nygård, Mari Næss Fosse, Ann Christin Røssholt  Aronsen, Vibeke Normann, Hilde Furevik og Mona Stensrud.

Medisinsk diagnostikk: Hilde Aarset og Therese Høimyr Roe.

Intern service: Dag Barstad, Angie Albarracin og Mads Johansen.

Prehospitale tjenester: Mari Eriksen Korsdalen, Arne Aas Karlsen, Anja-Terese Barkås, Syver N. Tveito og Jon Richard Figenscou.

​Psykisk helse og rus: Hilde Marie Odde, Monica Strand, Mari-Anne Strøm, Tone Therese Schøyen, Gjertrud F.H. Thomassen, Michelle Bokkes, Hendrik Wolken, Linn Kristin Stenberg og Inger Hilde Vik.

Brukerutvalget: David C. Hemmingsen, Gudrun Breistøl og Rune Kløvtveit.

Sentrale staber: Cecilie Gulbrandsen, Hanne Holden Halmrast, Christine Prebensen, Aasmund  Ørbeck-Nilssen, Tomas Hoel, Hege Beate Nilsen og Katrine Lefdal.

57 opplæringsagenter i Vestre Viken

​Kull med 16 nye forbedr​ingsveiledere

Tidlig i september startet 16 deltagere i Vestre Viken i kurs for Forbedringsveiledere.

For å bli forbedringsveileder må du ha erfaring fra praktisk forbedringsarbeid og kompetanse i forbedringskunnskap og Forbedringsmodellen. 

Forbedringsveilederens oppgave er å hjelpe et forbedringsteam gjennom alle fasene av et systematisk forbedringsarbeid ved å stille spørsmål og undervise.

Stiller sp​​ø​​rsmål

Et typisk spørsmål som er viktig å stille i en tidlig fase av arbeidet er hvorfor valgt forbedringsområde er viktig å gjøre noe med nå - og om det er vilje til å gjøre noe med det? 

En forbedringsveileder skal fremme refleksjon over det valgte forbedringsområdet og bidra til god forståelse av problemet. Slik bidrar forbedringsveilederne til å øke sannsynligheten for at forbedringen lykkes.

Ikke en del ​av teamet

En forbedringsveileder er ikke en del av forbedringsteamet, men deltar gjerne på møtene for å støtte, undervise og rådgi forbedringsteamets leder og medlemmene i forbedringsteamet. Typisk tema for undervisning er forbedringskunnskap, Forbedringsmodellen, forbedringsarbeidets 8 faser, gode team-møter, valg av forbedringsverktøy, Life QI (nettbasert forbedringsplattform), utvikling av måleindikatorer og valg av diagram.

Gjennom teoretisk og praktisk opplæring kjenner forbedringsveilederen til et teams naturlige utvikling (Tuckman) og hvordan ulike arbeidsstiler både kan berike og utfordre teamsamarbeidet (IHI). Forbedringsveilederen kan støtte teamet på veien fra en sammensatt gruppe av individer til et sammensveiset og effektivt team.

Opplæringen for forbedringsveiledererne går over åtte måneder og består av tre dagssamlinger parallelt med at deltageren aktivt veileder et pågående forbedringsarbeid.

Samlingene inneholder kombinasjon av undervisning, øvelser, deling og læring på tvers.

​Dette er kull 4: Stine Brustad (Bærum sykehus), Trine Håheim (Bærum sykehus), Tove S. Sending (Kongsberg sykehus), Elin Kristoffersen (Kongsberg sykehus), Gunn Frydenberg (Ringerike sykehus), Tonje Dokken (Ringerike sykehus), Randi Bråthen Dannemark (Klinikk for medisinsk diagnostikk), Anne Aas-Haga (Psykisk helse og rus), Sharon Ann Lauritzen (Psykisk helse og rus) Frode Tharaldsen (Psykisk helse og rus), Hege Sem Slette (Psykisk helse og rus), Marlene Holm (Psykisk helse og rus), Christina Foss (Klinikk for intern service), Amanda Sofie Paulsen (Vestre Viken Stab) og Marit Marstrander (Vestre Viken Stab). Ikke tilstede på bildet: Kristine Flaten (Drammen sykehus)​

Tidlig i september startet 16 deltagere i Vestre Viken i kurs for Forbedringsveiledere.

Tidlig i september startet 16 deltagere i Vestre Viken i kurs for Forbedringsveiledere.