​Har du lyst til å bli med i ungdomsrådet i Vestre Viken?

Vestre Vikens ungdomsråd skal bidra til god medvirkning for ungdom – på ungdommens premisser. Vil du bli med?

Vestre Viken HF
Publisert 20.03.2023
Sist oppdatert 11.01.2024
Bilde av ungdomsrådet i Vestre Viken

Ungdomsrådet i Vestre Viken HF.

Ungdomsrådet skal fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre tilbudet for unge pasienter og brukere.

Hvem kan bli medlemmer?​​​

Du er i alderen 12-25 år og har eller har hatt pasient- eller brukererfaring fra ett av sykehusene i Vestre Viken. Vi ønsker spesielt deg som har lyst til å gjøre en forskjell for andre ungdommer.

Ungdomsrådet skal hjelpe Vestre Viken med å arbeide for gode overganger fra ungdomsfasen mot voksenfasen på sykehus.

Ta kontakt om du kunne tenke deg å bli med i ungdomsrådet: ungdomsraadet@vestreviken.no

Les om oss på Ungdomsrådets sider

Følg ungdomsrådet på Facebook