Håper på bedre rekruttering

Ambulanseavdelingen i Vestre Viken håper på bedre rekruttering til distriktene etter at Ål videregående skole nå starter opp utdanning i ambulansefag.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.11.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
seksjonsleder Hallingdal Syver N. Tveito

Fra høsten 2023 skal Ål videregående skole starte opp VG2 – ambulansefag. Utdanningen starter som et prosjekt med 8 elever.  Seksjonsleder for området i Hallingdal, Syver N. Tveito, er veldig glad for avgjørelsen.  

– Når vi får et tilbud lokalt vil det forhåpentligvis tiltrekker seg ungdom som bor i området, Det vil trolig bidra til bedre rekruttering framover, håper Tveito. 

I Viken fylke er det allerede etablert ambulansefag ved Lier videregående skole. 

– Men det er ikke til å komme fra at det er vanskeligere å rekruttere lærlinger til distriktene enn det er til stasjonene i byene. I år har vi bare én lærling i Hallingdal, men vi har egentlig plass til fire totalt, forteller han. 

Velger jobb lokalt 
Vestre Viken lyser ut lærlingeplasser en gang i året. De som er aktuelle for jobb, kalles inn til opptak. Opptaket foregår over en ukes tid, og søkerne skal gjennom en rekke forskjellige oppgaver og øvelser. På den måten håper man å sitte igjen med de som er best egnet til jobben.  

– Vi har opplevd de siste årene at det søker ganske mange som har bosted langt unna. Vi prøver å velge de som er best egnet, og ikke de som nødvendigvis har lokal forankring. Det vi ser er at lærlingene søker flere steder, og hvis de får tilbud om lærlingeplass nært der de kommer fra, så velger de gjerne dette, forteller Tveito. 

Gir studiekompetanse 
Tilbudet ved Ål videregående skole er et studieløp over to år som skal sikre generell studiekompetanse. Det betyr at man ikke kan bli ferdig utdannet før man er 20 år. Det mener Tveito er en stor fordel. 

– For å kunne jobbe som fullverdig ambulansearbeider trenger man kompetansebevis for utrykningskjøring. Det kan man ikke ta før man er 20 år.  Vi er derfor veldig glade for at skolen har valg en løsning som gjør at man kan få til dette innen man er ferdig, sier Tveito.  

Tveito har stor tro på at skolen kommer til å tilby et godt pedagogisk opplegg for de fremtidige elevene. Blant annet er det godt samarbeid mellom skolen og den etablerte linjen for ambulansefag på Lier videregående.  

– Nå starter man opp med en halv klasse først. Jeg håper prosjektet blir vellykket og at skolen framover vil øke antallet elever. Det er behov for flere ambulansearbeidere, og vi har tro på at dette tilbudet vil være veldig gunstig for tjenesten både i Hallingdal og Numedal, avslutter Tveito.