Hallingdal sjukestugu feirer 40 år

Markeringen av jubileet til Hallingdal sjukestugu ble en hyldest til en livskraftig og innovativ 40-åring.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 22.10.2019
Sist oppdatert 17.01.2023
Ordfører, avdelingsleder, klinikksjef og administrerende direktør står utenfor Hallingdal sjukestugu.
JUBILEUM: Avdelingsleder Ingeborg Rinnaas, ordfører Solveig Vestenfor, administrerende direktør Lisbeth Sommervoll og klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen ved Ringerike sykehus gleder seg over 40-åringen.

– Hallingdal sjukestugu kan med rette kalles et utstillingsvindu for samhandling og desentralisering, sa administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken under 40-årsmarkeringen for Hallingdal sjukestugu fredag 18. oktober.

Til stede på jubileumsmarkeringen var nåværende og tidligere ansatte og nøkkelpersoner, representanter fra venneforeningen, kommuner og helseforetaket, for å nevne noen.

Historisk tilbakeblikk

Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken HF tok forsamlingen gjennom historien til Hallingdal sjukestugu i sin tale. Ål bygde ny sjukestugu i 1968 og i 1979 overtok Buskerud fylkeskommune overtok driften og etablerte Hallingdal sjukestugu med tjenestetilbud til alle kommunene i Hallingdal.

I 1999 åpnet daværende kronprinsesse Sonja «nye sjukestugu» med psykiatrisk døgnavdeling, ny psykiatrisk poliklinikk og somatisk poliklinikk som var samlokalisert. Luftambulansen bestemte seg for å legge basen for indre Sør-Norge til Ål, og Helseekspressen ble etablert i Hallingdal som pilot i Norge i 2006. For tre år siden - i 2016 - var det nyåpning av bygg igjen - og Hallingdal sjukestugu fremstår slik den gjør i dag.

I 2016 etableres også CT-tilbud på dagtid, og i 2019 utvides tilbudet til å gjelde hele døgnet gjennom et pilotprosjekt som har vakt nasjonal og internasjonal oppsikt.

– En nasjonal modell

– Hallingdal sjukestugu har blitt en nasjonal modell for desentraliserte spesialisthelsetjenester, og for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, fremholdt Lisbeth Sommervoll i talen sin.

– Sjukestugu har klart å utvikle seg og ligge i front også teknologisk, samtidig som det har tatt vare på de grunnleggende verdiene som ligger i god omsorg og medmenneskelig nærhet. Gratulerer med de første 40 år, sa administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Rene ungdommen

Ordfører Solveig Vestenfor i Ål kommune smilte bredt under jubileumsarrangementet. Hun mener 40-åringen Hallingdal sjukestugu er rene ungdommen.

Både hun og Lisbeth Sommervoll trakk frem menneskene som en avgjørende faktor for at Hallingdal sjukestugu har klart seg.

– Sjukestugu har ei fantastisk historie. Og det er folkene som betyr noe - de er fremdeles viktige, sa ordfører Solveig Vestenfor, som blant annet ga ros til venneforeningen for god innsats.

Blomster og jubileumsfest

Avdelingsleder Ingeborg Rinnaas og klinikkdirektør May  Janne Botha Pedersen ved Ringerike sykehus deltok under jubileumsmarkeringen, og mottok blomster på vegne av de ansatte både fra ordføreren og Vestre Viken.

Overlege Jørgen Ibsen holdt en presentasjon av CT-prosjektet på Hallingdal sjukestugu, og det var flere innslag fra lærer og elever fra Ål kulturskole.

40-årsjubileet markeres med åpen dag for publikum 18. november og jubileumsfest for alle ansatte 21. november.