Grunnstein for nytt sykehus på plass

Statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen for nytt sykehus i Drammen fredag 3. september.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 06.09.2021
Sist oppdatert 10.01.2024
Erna Solberg med grunnsteinen

Foto: Helse Sør-Øst RHF/Edvin Dahl

Nytt sykehus i Drammen har vært ønsket og planlagt lenge. Nå er det altså endelig under bygging. Sykehuset som bygges her på Brakerøya er ett av de største sykehusprosjektene i Norge, og det kommer til å ha enorm betydning både for Drammen, og for regionen rundt, sa statsminister Erna Solberg da hun la ned grunnsteinen for det nye bygget fredag 3. september. 

 

Et moderne sykehus som gir gunstige forhold for både pasienter og ansatte

- Det nye sykehuset her på Brakerøya blir et topp moderne akuttsykehus, med den nyeste teknologien innen både logistikk og medisinsk utstyr. Og nye tidsriktige lokaler som er tilpasset fremtidens behov for helsetjenester. Det gir de ansatte bedre arbeidsforhold, forklarte statsministeren. 

- For det er sånn at gode arbeidsforhold betyr mer kvalitet i tjenestene, og det betyr at ansatte kan få brukt kunnskapen sin på best måte. Nye bygg kan gi nye arbeidsformer der man ser på tvers av gamle profesjonsgrenser og fagområder. Det gir en mulighet til å fylle et nytt sykehus med høyere kvalitet og bedre helse, for pasientene skal være sentrum for det vi gjør, fortsatte statsministeren. 

Erna Solberg

STATSMINISTEREN TALER: Erna Solberg under sin tale på den store dagen. Foto: Helse Sør-Øst RHF/ Edvin Dahl.

Store fordeler med samlokalisering av somatikk og psykisk helse 
I sin tale snakket statsministeren også at samlokaliseringen blir viktig både for pasientene og fagmiljøene i sykehuset. 

- Dette skal være et sykehus for både somatikk og psykisk helse. Jeg mener at det er veldig bra at man samlokaliserer somatikk og psykisk helsevern, det gir muligheter for synergieffekter. Det er ofte sånn at hvis du er psykisk syk, så pådrar du deg ofte andre skader. Og har du andre skader, så kan du også få psykiske utfordringer, sa statsministeren. Derfor er denne samlokaliseringen viktig for pasientene. Og forhåpentligvis gir det synergieffekter mellom fagmiljøene også, fortsatte statsministeren. 

I fine omgivelser på Brakerøya 
- Her blir det tilrettelagt for grønn transport. Det skal bygges et sykehus med jernbanestasjon på dørstokken, sa statsministeren. 

 
- Så kommer dette til å bli et sykehus som har en fantastisk utsikt over fjorden og flotte grøntområder ned til vannet. Alt ligger til rette for at dette blir rammene rundt en ny tid for pasienter og ansatte ved sykehuset fremover, avsluttet statsminister Erna Solberg. 

 
Skal stå ferdig i 2025
- Vi har sett tegninger og planer, men det er slående å komme hit og se dimensjonene over tomten, sa Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, under seremonien på byggeplassen.

Jan Frich

IMPONERT: Jan Frich, konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF under sin tale. Foto: Helse Sør-Øst RHF/ Edvin Dahl.

Det er krevende å planlegge nye sykehus, og det er krevende å bygge nye sykehus. Og her på Brakerøya har grunnforholdene gitt ekstra utfordringer. Det har også vært forurensning i grunnen, så her har helsevesenet tatt et krafttak også for miljøet gjennom den opprydningen som er gjort. Jeg vil også gi honnør til alle som har arbeidet her, det har blitt gjort mye arbeid under en pandemi, og det har vært mye godt smittevernsarbeid på denne byggeplassen, sa Jan Frich. 

 
Blir en stor arbeidsplass
Nytt sykehus i Drammen skal være klart til bruk i 2025 og blir sykehus for over en halv million mennesker. Det blir et moderne sykehus på 122 000 m2 som erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Dermed blir somatikk og psykiatri ført tettere sammen, til det beste for pasienten, og det vil legges til rette for at de ansatte skal få en bedre arbeidshverdag. Sykehuset blir en av de største arbeidsplassene i nærområdet med rundt 4 000 ansatte.

 
Skaper en bedre arbeidshverdag og et bedre helsetilbud
- ​På vegne av alle de som jobber i Vestre Viken, og spesielt på Drammen og på Blakstad vil jeg uttrykke den positive forventningen vi alle har til å kunne ta i bruk et topp moderne bygg.  Der både nytt utstyr, ny teknologi og selve utformingen av sykehuset vil bidra til å gjøre arbeidsflyten mer hensiktsmessig og arbeidsdagen enda bedre, sa Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.  

Lisbeth Sommervoll

FORVENTINGSFULL: Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF under sin tale. 

I sin tale understrekte Sommervoll hvor gledelig det er å se det nye sykehuset reise seg over bakken:
- Dette bygget gir oss de beste rammene for både nåtidens og fremtidens behandling og omsorg. Vi vil for eksempel kunne tilby stråleterapi, noe som vil bety mye for mange pasienter i vårt område. Og ikke minst ser vi fram til at vi kan samlokalisere psykisk helsevern og somatikk, noe som vil gjøre det mulig å få til enda bedre og mer sammenhengende tjenester, sa Sommervoll. 

 
Grunnstein med historiske aner
Grunnsteinen til det nye sykehuset har en direkte kobling til den tidligere industrivirksomheten på tomta. Brakerøya er et område med mye historie, og det har vært stor industriaktivitet i denne bydelen i over hundre år. 

Grunnsteinen

GRUNNSTEIN: Slik ser grunnsteinen for nytt sykehus i Drammen ut. Foto: Helse Sør-Øst RHF/ Edvin Dahl.

- Dette er historie som fortsatt er viktig for mange i Drammen, derfor har vi ønsket å ta med oss deler av denne historien inn i det nye sykehusbygget, forklarte Arnstein Hodne som er prosjektdirektør i byggeorganisasjonen i Helse Sør-Øst.
 
Arnstein Hodne

KONFERANSIER FOR DAGEN: Prosjektdirektør for byggherreorganisasjonen Arnstein Hodne under seremonien. Foto: Helse Sør-Øst RHF/ Edvin Dahl.

Grunnsteinen er utformet som en vegg, murt opp av gammel teglstein som tidligere var fasade på en av fabrikkbygningene på Brakerøya. Teglsteinen er murt i et såkalt kryssforbandt som var vanlig på den tiden steinene er fra, men som er sjeldent å se i dag.  Selve grunnsteinen er en boks av messing, som står fint i stil til teglveggen. 

 
Hele teglveggen med grunnsteinen skal mures opp på sentral plassering i bygget, og være synlig for alle som kommer til sykehuset. 

Se flere bilder fra grunnsteinsmarkeringen ​​

​​​
Les mer om nytt sykehus i Drammen​​