Glade for innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst har tildelt tjenesteinnovasjonsmidler til fire prosjekter i Vestre Viken.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12.10.2020
Sist oppdatert 04.07.2023

Det var stor konkurranse om tildelingen, hvor i alt 128 prosjekter fra regionen søkte om midler. Helse Sør-Øst valgte å tildele tjenesteinnovasjonsmidler til 17 prosjekter. 
Vestre Viken nådde virkelig opp i konkurransen og fikk tildelt innovasjonsmidler til fire prosjekter på til sammen 2,25 millioner kroner. 

Tjenesteinnovasjon kan være nye behandlingsopplegg, prosesser og arbeidsformer eller vesentlig forbedring av disse.

Tjenesteinnovasjonsmidler

FORNØYDE PROSJEKTLEDERE. Fra venstre Bjørn Anton Graff, forsknings-, innovasjons- og utviklingssjef i Klinikk for medisinsk diagnostikk, Stein- Are Agledal, klinikkdirektør på Kongsberg sykehus og Ingvild Olstad Andersen, samhandlingssjef på Drammen sykehus.

Kunstig intelligens

Prosjektet «Bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikk» i Klinikk for medisinsk diagnostikk fikk 1,5 millioner kroner til å ta i bruk kunstig intelligens innen radiologi. Prosjektet er høyprofilert og er allerede et nasjonalt pilotprosjekt for implementering av kunstig intelligens innen helse.

- Det var veldig gøy å få tjenesteinnovasjonsmidler til prosjektet som er svært viktig for Klinikk for medisinsk diagnostikk. Kunstig intelligens skal bidra til enda bedre bildediagnostikk for våre pasienter og det er veldig spennende at våre radiologer i Vestre Viken skal bli blant de første som tar i bruk denne teknologien innen helseområdet, sier prosjektleder Bjørn Anton Graff i Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Idéoverføring mellom helseforetak

Helse Sør-Øst ønsker at helseforetakene skal ta i bruk gode ideer fra andre helseforetak, og utlyste derfor tjenesteinnovasjonsmidler for idéoverføring mellom helseforetak. 

Det ble tildelt midler til seks prosjekter i denne kategorien, og Vestre Viken fikk hele tre av disse.

Medisinsk avstandsoppfølging

«Medisinsk avstandsoppfølging av KOLS-pasienter» på Drammen sykehus vil følge opp pasientene med skjemaløsninger for å redusere uønsket variasjon i behandlingen. 

- Vi tror at prosjektet vil føre til økt trygghet og større grad av egenmestring for pasientene, mindre press på de akutte helsetjenestene og en mer persontilpasset behandling av KOLS-pasienter, sier prosjektleder Ingvild Olstad Andersen på Drammen sykehus .


Hjemmedialyse

«Avstandsoppfølging hjemmedialyse» på Drammen sykehus vil ta i bruk skjemaløsning for en bedre og mer systematisk oppfølging av pasienter med hjemmedialyse. 

- Dette vil føre til at vi kan fange opp eventuelle endringer i pasientens tilstand tidlig slik at vi raskere kan tilpasse behandlingsopplegget for pasientene, sier prosjektleder Kristi Svarstad Bechensten på Drammen sykehus.

Digital sårtjeneste

Kongsberg sykehus fikk midler til prosjektet «Idéoverføring – digital sårtjeneste» med klinikkdirektør Stein-Are Agledal som prosjektleder. Prosjektet vil etablere et grunnlag for nasjonalt samarbeidsforum innen digitale sårtjenester. 
Kongsberg sykehus satser på avstandsoppfølging av sårbehandling, og har allerede et pågående innovasjonsprosjekt innen samme tema. 

- Vi mener prosjektet vil bidra til forenklet etablering av nye helsetjenestetilbud innen digitale sårtjenester både regionalt og nasjonalt, sier klinikkdirektør Stein-Are Agledal.


Satsing på innovasjon

Fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken er svært fornøyd med uttellingen på tildelingen av tjenesteinnovasjonsprosjekter til Vestre Viken, og ønsker at det satses på innovasjon i Vestre Viken.

- Vi har innovative og dyktige fagmiljøer i klinikkene og vi jobber systematisk med innovasjon. Det er strålende at vi får tildeling av midler på fire prosjekter. Dette er viktige prosjekter for utvikling av helsetjenesten og vil komme pasientene til gode, sier Ulrich Spreng.