Gjør prehabilitering tilgjengelig digitalt

Når man får en alvorlig diagnose opplever de aller fleste både et fysisk og psykisk funksjonstap den første tiden. Mange opplever usikkerhet rundt hvor fysisk aktive det er trygt å være samt hva som er trygt å spise. Resultatet er at mange blir mer inaktive i perioden mellom diagnosetidspunkt og oppstart av behandling.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 26.06.2024
En mann og en kvinne som står ved siden av hverandre foran en vegg med sykler og en
Bærum sykehus er ledende i landet med å ta i bruk prehabilitering for pasienter. - Pasienter som har gjennomført prehabilitering scorer jevnt over høyere på livskvalitet etter behandling, forteller gastrokirurg og forsker Guro Kleve. Her sammen med urolog og forskningsansvarlig Rune Ougland ved kirurgisk avdeling.

- Den tradisjonelle tilnærmingen i medisin har vært rehabilitering ETTER behandling - men da er allerede pasienten svekket av behandling – det være seg cellegift, stråling, kirurgi eller en kombinasjon av dette, forteller gastrokirurg og forsker Guro Kleve ved Bærum sykehus.
   
Prehabilitering betegner intervensjon FØR behandling hvor hensikten er å motvirke funksjonstap og heller øke funksjonsnivået og således toleranse for behandling.
Flere studier konkluderer med tryggere behandling, kortere liggetid, færre komplikasjoner og raskere gjenvinning av fysisk form etter prehabilitering. 

- Pasienter som har gjennomført prehabilitering scorer dessuten jevnt over høyere på livskvalitet etter behandling, understreker hun. 

Erfaringene er at individuelt tilpasset prehabilitering med fysisk oppmøte er gjennomførbart og positivt for alle som er involvert i kreftbehandlingen - men det er ressurskrevende både for pasient, pårørende og helsepersonell samt utfordrende logistisk og økonomisk. 

Målet ved Bærum sykehus er å tilby alle som skal opereres for kreft i tykk- og endetarm individuelt tilpasset prehabilitering fordi de tror på – slik forskning og klinisk erfaring viser - at dette gir bedre behandlingsresultater og økt livskvalitet for kreftoverlevere.

- Vi ønsker et lett tilgjengelig tilbud for alle. Noen opplever det positivt å ha noe å gå til hver dag, mens andre strever med å komme seg ut i en sårbar livssituasjon hvor alvorlig sykdom medfører både fysiske og mentale begrensinger. 

Derfor tilbyr nå sykehuset et digitalt tilbud som kan brukes på alle kreftdiagnoser uavhengig av alder, helsetilstand, økonomi og bosted. Pasientene får utdelt nettbrett samt nødvendig utstyr og opplæring slik at man hver dag til det fast tidspunkt «møter» sin fysioterapeut online. 

- Målet er at pasienten skal tilbyes et likeverdig tilbud - det være seg digital prehabilitering eller prehabilitering ved fysisk oppmøte på Pusterommet på sykehuset, sier Kleve videre. 

Dette er Bærum sykehus ledende i landet med å ta i bruk. 

Tilbakemeldingene fra pasientene har vært ubetinget positive. 
Datteren til en pasient på godt over 90 år kom med denne tilbakemeldingen: 

"Mor reiste direkte hjem fra sykehuset etter fem dager og var ute på sin faste tur (3000 skritt/2 km) en uke etter operasjon, det vil si to dager etter utskrivelse, strålende fornøyd"

En pasient kan ikke få fullrost tilbudet nok:
 
"Jeg skal til Galdhøpiggen med barnebarn takket være god fysisk form. Etter operasjonen har rehabiliteringen tilbake til normaltilstand og litt til gått mye raskere enn forutsatt. Den fysiske formen og ikke minst kroppsvekten før og etter operasjonen er for meg mye bedre og lettere i dag. Håper du og teamet ditt kan fortsette og utvikle prehabilitering før store medisinske inngrep"