Gir ros til ansatte på Drammen sykehus

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll benyttet anledningen til å skryte av de ansatte da hun informerte styret i Vestre Viken.

Vestre Viken HF
Publisert 19.11.2020
Sist oppdatert 13.01.2023
luftfoto Drammen sykehus
Drammen sykehus.

Klinikkdirektøren ved Drammen sykehus kunne fortelle at de ansatte har håndtert pandemien med høy kompetanse, stor innsats og stå på vilje, i en uhensiktsmessig bygningsmasse som har gitt mange utfordringer i pandemien.

Fra mars til og med 14. november har det vært totalt 74 pasienter med covid-19 innlagt ved Drammen sykehus.

På Drammen sykehus finner man også nå landets første godkjente spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Dette har kommet godt med i pandemien. Drammen jobbet raskt og satte opp screeningtelt utenfor sykehuset før den første smittebølgen inntok Drammen. 

Britt Eidsvoll

Britt Eidsvoll er klinikkdirektør ved Drammen sykehus.

Høy faglig kvalitet

Klinikkdirektør Eidsvoll presenterte alle avdelingene ved sykehuset under styremøtet i Vestre Viken. Det ble vist mange eksempler som viser høy faglig kvalitet, aktiv pasientnær forskning, arbeid med beste praksis og arbeid for utnyttelse av samlet kapasitet i Vestre Viken. Akuttmottaksprosjektet for endrede pasientforløp og styrket kompetanse i front, med redesign av medisinske ø-hjelpsforløp ble løftet frem.

- Drammen sykehus har høy grad av kompleksitet i pasientbehandlingen og høy poliklinisk aktivitet. I tillegg til å være lokalsykehus, har Drammen sykehus også områdefunksjoner for Vestre Viken, innenfor barn, øye, habilitering, kar- og mammakirurgi, og øre, nese og hals.  Dialysevakt i Vestre Viken er etablert ved Drammen sykehus. Barnelegene fra Drammen sykehus ambulerer til alle sykehusene i Vestre Viken. Det er også etablert tett samarbeid med Kongsberg sykehus innen ortopedi, gastrokirurgi, onkologi, dialyse, og øre, nese og hals. Drammen sykehus har ca. 50 prosent av den somatiske aktiviteten i Vestre Viken, med 280.000 kontakter i 2019. Omlag 35 prosent av aktiviteten er knyttet til områdefunksjonene, forteller Eidsvoll.

Digital hjemmeoppføling - KOLS

Drammen sykehus er i startfasen med å benytte digital hjemmeoppfølging og videokonsultasjoner i pasientbehandlingen, og dette skal videreutvikles.

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med KOLS er et samarbeidsprosjekt med Lier kommune.

Prosjektet har mottatt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst 2020 og har som mål å bedre kvalitet i behandling og oppfølging.  Ved å bidra til økt kunnskap om egen sykdom og egenmestring er dette et prosjekt som imøtekommer pasientenes ønske, om å kunne bo lengre i eget hjem.

Gevinstrealisering knyttet til kostnader innen medikamenter, rehabilitering og gjestepasienter viser at ansatte ved Drammen sykehus står for betydelige bidrag til fellesøkonomien i Vestre Viken.

Mottaksprosjektet for Nytt sykehus i Drammen består av flere delprosjekter, som er i startsfasen.

Først ute er Akuttmottaket og Øye. Driftseffektive arbeidsprosesser for å skape helhetlige og trygge pasientforløp står sentralt i forbedringsarbeidene, samt teknologisk utvikling som understøtter kjerneaktiviteten. Drammen sykehus ser frem til å ta i bruk ulike elementer av helselogistikk før innflytning til den nye sykehuset.