Geriatrisk vurdering før operasjon

Bærum sykehus tilbyr bred tverrfaglig vurdering av eldre før operasjon av kolorektal kreft.

Publisert 10.12.2018
Sist oppdatert 02.12.2022

Et nytt samarbeidsprosjekt mellom Gastrokirurgisk avdeling og Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering ved Medisinsk avdeling på Bærum sykehus, sikrer at eldre pasienter er best mulig rustet for den planlagte operasjonen.

Et økende antall eldre får påvist kolorektal kreft (tykktarms- og endetarmskreft). Kreftformen er hyppig med over 3000 nye tilfeller per år i Norge. Av disse er ca. 60 prosent eldre enn 70 år.

- Den eldre delen av befolkningen har ofte flere diagnoser og bruker mange medikamenter. Både høy alder, kognitiv svikt, komorbiditet og bruk av flere legemidler øker risikoen for delirium og andre komplikasjoner i forbindelse med operasjonen og den påfølgende behandlingen, forteller Randi Andreassen, avdelingssjef ved Kirurgisk avdeling på Bærum sykehus.

- I tillegg til den allerede etablerte utredningen i samarbeid med gastromedisiner, onkolog og radiolog, får aktuelle pasienter nå også tilbud om bred tverrfaglig geriatrisk vurdering som involverer både geriater, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut, sier Andreassen.

- Målet med geriatrisk pre-operativ vurdering er å sørge for at pasienten er best mulig rustet for den planlagte operasjonen. Ved å identifisere risikofaktorer hos den enkelte pasient, kan man forebygge komplikasjoner, igangsette målrettede tiltak og dermed gi en bedre og raskere rekonvalesens, foreller avdelingssjefen.