Går i grønn beredskap

Vestre Viken HF går fra søndag ettermiddag i grønn beredskap som følge av oransje farevarsel i store deler av Vestre Vikens opptaksområde.

Publisert 21.01.2024
En snødekt gate med biler parkert på siden

Beredskapsledelsen i Vestre Viken HF har besluttet grønn beredskap i hele foretaket fra 21.01.24 fra kl. 17:00.

Meteorologisk institutt har i dag sendt ut oransje farevarsel på bakgrunn av ventede vanskelige kjøreforhold i store deler av Vestre Vikens opptaksområde.

Fra søndag kveld og natt til mandag er det meldt om temperaturskifte og regn over store områder. Dette vil mange steder komme på snø- og islagt vei, og skape svært utfordrende føreforhold.

Så fremt ikke timen avlyses skal pasienter møte som avtalt.

- Vi har forståelse for at noen ikke får mulighet til møte til timen sin. Da er det viktig at de melder ifra slik at de kan få en ny time, sier direktør medisin og helsefag Anders Johan Debes.

- Administrativt personell som ikke er direkte involvert i pasientbehandling oppfordres til å ha hjemmekontor dersom det er mulig. Videre skal sykehusene forsøke å tilby digitale avtaler der det lar seg gjøre, sier Debes.