Forsket på langtidsresultater ved onkoplastisk brystkirurgi

Overlege Helle Kristine Skjerven på Drammen sykehus har undersøkt langtidsresultatene ved ulike kirurgiske teknikker for norske pasienter med brystkreft.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 05.06.2024
Helle Kristine Skjerven, overlege på Drammen sykehus, har i sin doktoravhandling forsket på langtidsresultatene ved ulike kirurgiske teknikker for norske pasienter med brystkreft.

Ved forstadier til brystkreft har bruk av plastisk kirurgiske teknikker, såkalt onkoplastisk bryst kirurgi, gjort det mulig å bevare brystet, men også samtidig utføre rekonstruksjon i de tilfeller der hele brystet må fjernes. Det er begrenset vitenskapelig kunnskap om langtidsresultater ved onkoplastisk brystkirurgi ved behandling av forstadier til brystkreft og økt dokumentasjon er nødvendig.

I sin doktoravhandling “Improved breast cancer surgery in DCIS, is less more than enough?” har Helle Kristine Skjerven, seksjonsoverlege ved Bryst og endokrin kirurgisk seksjon på Drammen sykehus, undersøkt langtidsresultatene ved ulike kirurgiske teknikker for norske pasienter med denne sykdommen. Skjerven disputerte for graden PhD mandag 27. mai.

De fleste bevarer brystet
- Den kirurgiske behandlingen av forstadier har endret seg og de fleste pasienter i dag bevarer brystet. Hovedårsakene er endringen i behandlingsanbefalingene og innføring av onkoplastisk brystkirurgi, forteller Skjerven.

- Forskningen min bekreftet at onkoplastisk brystkirurgi er trygge alternativer til enklere brystbevarende teknikker og fjernelse av hele brystet uten rekonstruksjon, ettersom overlevelsen er lik, sier hun.

Vurdere risiko for tilbakefall
- Pasientene bør likevel informeres om at risikoen for tilbakefall er større der brystet bevares enn ved fjernelse av hele brystet med eller uten samtidig rekonstruksjon, og at det er en balanse mellom risiko for tilbakefall og livskvalitet, forteller Skjerven.

- For å bestemme det beste behandlingsalternativet, er det nødvendig å vurdere pasientens krav til kosmetisk resultat, tilgjengelighet til medisinsk oppfølging og angst for lokalt tilbakefall, sier hun.

Helle Kristine forteller at det har vært relativt krevende å jobbe med doktorgraden ved siden av sitt kliniske arbeid på Drammen sykehus, men at det har gitt mersmak.
- Det er inspirerende å drive med forskning, så det er noe jeg har tenkt til å gjøre videre, avslutter hun.