Forsket på epilepsi i Buskerud

Marte Roa Syvertsen har forsket på sammenheng mellom epilepsi og personlighet.

Publisert 23.09.2019
Sist oppdatert 17.01.2023

Marte Roa Syvertsen har disputert for doktorgraden

Marte Roa Syvertsen, lege og forsker ved Drammen sykehus.

Fredag 20. september forsvarte hun doktorgraden sin. «Epidemiology of epilepsy in Buskerud County, emphasasing clinical and psychosocial aspects of juvenile myoclonic epilepsy». 

I doktorgradsarbeidet, som er gjennomført på Nevrologisk seksjon ved Drammen sykehus, har hun undersøkt sammenhengen mellom ungdomsepilepsi og personlighet.

- Årsaken til ungdomsepilepsi kan knyttes til utvikling av hjernen. Og samtidig som anfallene oppstår, utvikles også personlighet og impulskontroll. Da ønsket vi å se på om det var en sammenheng.

Forskningen til Syvertsen har vist at unge som har en bestemt type epilepsi, (juvenil myoklonusepilepsi/JME) har en tendens til å handle mer impulsivt enn andre.

- Det er ikke nødvendigvis et negativt trekk, men kan for noen gi risiko for blant annet rusmisbruk og kriminalitet, sier hun.

I underkant av 2000 personer i Buskerud lever med epilepsi.  En tredjedel av disse er yngre enn 30 år, og i doktorgradsarbeidet har Marte Roa Syvertsen intervjuet i underkant av 140 av disse. Hun synes det har vært spennende og inspirerende å jobbe med doktorgraden.

- Det viktigste har vært alle møtene med de unge som har den samme diagnosen, og jeg ønsker å takke hver enkelt som har stilt opp i samtaler. Det har også vært inspirerende å sette seg inn i hjernens pannelapps-funksjoner, personlighet og hvordan det kan ha sammenheng med epilepsi. Jeg tror dette kan være en inngangsport til å forstå hjernen vår bedre. Når det gjelder pannelappen er det fremdeles mye som er uklart, til tross for at det er den mest menneskespesifikke, og kanskje viktigste, delen av hjernen.

Juvenil myoklonusepilepsi har vært kjent som diagnose i over seksti år. Likevel er det først nylig at man har begynt å stille spørsmål ved hvorvidt det kan være noe mer med denne diagnosen enn bare epileptiske anfall.

- Hvis det vi finner i vår undersøkelse er riktig, kan det være alvorligere problemstillinger knyttet til denne diagnosen enn bare anfall, man som kanskje kan forebygges ved hjelp av god informasjon og oppfølging fra start, sier hun.