Forsket på effekt av medikamenter mot brystkreft

Lise Svartdal Normann har studert kreftceller som ikke responderer på medikamenter på tradisjonelt vis, og lett etter nye kombinasjoner av medikamenter som mer effektivt hemmer kreftcellene.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.12.2023
En kvinne i labfrakk
Lisa Svartdal Normann forsvarte nylig sin avhandling for graden PhD.

Lisa Svartdal Normann forsvarte nylig sin avhandling HER2-Positive Breast Cancer and Drug Response in Pre-Clinical Models for graden PhD. Doktorgradsarbeidet utgår fra Avdeling for forskning og innovasjon ved Medisin og helsefag i Vestre Viken.

- Brystkreft er en heterogen sykdom med variasjon fra pasient til pasient i sykdomsforløp og respons til terapi. En undergruppe av brystkrefttilfellene er såkalt HER2-positive. Disse cellene har et høyt uttrykk av proteinet HER2, som gjør kreftcellene ekstra aggressive, forteller Normann.

De siste ti-årene har prognosen for pasienter med HER2-positiv brystkreft forbedret seg takket være målrettede medikamenter som angriper HER2-celler direkte. 

- Dessverre har ikke alle pasienter effekt av slik behandling, og nye alternativer må testes ut. Gjennom arbeidet med denne doktorgraden har vi identifisert at et RNA-molekyl, miR-101-5p, som forbedrer effekten av HER2-rettet terapi i kreftceller i laboratorieforsøk.

Konklusjonen i doktorgraden er at det fortsatt er behov for videre utforsking av behandlingsmuligheter for pasienter som ikke har effekt av dagens behandling, sier Normann.

- Hvordan det har vært å jobbe med doktorgraden?

- Arbeidet med doktorgraden har vært givende og krevende. Det har vært spennende å lære mye nytt, frustrerende hver gang arbeidet ikke gikk den veien jeg ønsket, og gøy hver gang det åpenbarte seg interessante funn i dataene.

- Det har vært morsomt å jobbe på lab med celler, og jeg har stortrivdes med å analysere stordata. Jeg ante ikke på forhånd at jeg ville trives med programmering og dataanalyse, men det fikk jeg heldigvis erfare gjennom dette arbeidet. Jeg har vokst mye gjennom prosessen med å ta en doktorgrad, og føler meg heldig som har fått lov til å forske på akkurat det jeg drømte om.

Etter å ha jobbet i forskningsenheten i Vestre Viken har Normann nå skiftet beite, og startet nylig i Statens Legemiddelverk.

- Det er en ganske annerledes arbeidshverdag enn som stipendiat, men begge deler har sine positive sider, avslutter Lise Svartdal Normann.