Forlater et lokalsykehus i god forfatning

Han har vært klinikkdirektør på Kongsberg sykehus siden 2016. 1. mars går Stein-Are Agledal over i pensjonistenes rekker.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 15.02.2022
Sist oppdatert 11.01.2024
PENSJONIST: Nå takker Stein-Are Agledal for seg som klinikkdirektør på Kongsberg sykehus.

PENSJONIST: Nå takker Stein-Are Agledal for seg som klinikkdirektør på Kongsberg sykehus.

Når Stein-Are Agledal blir pensjonist, kan han se tilbake på over 37 år som leder i det offentlige. «Merittlisten» er imponerende:

  • Avdelingsleder medisinsk avdeling lokalsykehus
  • Økonomisjef lokalsykehus
  • Administrasjonssjef DPS
  • Administrerende direktør Psykiatrien i Vestfold HF
  • Administrerende direktør Aker Universitetssykehus
  • Konserndirektør HSØ, styreleder for Telemark, Vestfold, Østfold, Sunnås sykehus
  • Kundedirektør Sykehuspartner
  • Klinikkdirektør Kongsberg sykehus, Vestre Viken siden 2016.

Nå innrømmer klinikkdirektøren, som fyller 67 år, at det skal bli godt å kunne tre av og bli pensjonist.

- Jeg gleder meg til det, men det er selvsagt også et innslag av vedmod etter et så langt yrkesliv. Men etter å ha vært leder i 37 år, så innrømmer jeg at det skal bli deilig å slippe unna 24/7-beredskapen som man alltid er i. Jeg trenger ikke lenger å være så tilgjengelig, smiler den avtroppende klinikkdirektøren.

Han har siste arbeidsdag arbeidsdag torsdag 17. februar, men går formelt av ved månedsskiftet.

Stort engasjement for sykehuset

Agledal bor i Sandefjord og har de siste fem og et halvt årene pendlet mellom Vestfold-byen og jobben på Kongsberg.

- Da jeg begynte på Kongsberg sykehus i 2016 synes jeg det var utrolig spennende å komme tilbake til et lokalsykehus. Det var i lokalsykehus jeg begynte karrieren - og det er der jeg slutter. Det er veldig mye bra med et lokalsykehus som Kongsberg, og som Sandefjord som var lokalsykehuset der jeg begynte i sin tid. Tung lokal forankring, mange har jobbet her lenge, de fleste kjenner hverandre, stolthet, stort engasjement for sykehuset fra lokalbefolkning, det politiske miljø og media. Det har vært en veldig bra side av det å jobbe på Kongsberg sykehus, forteller Stein-Are Agledal.

Han innrømmer samtidig at han i 2016 kom til et sykehus der det var historie mellom lokalmiljø, politikere, media og ansatte i forholdet mellom Vestre Viken og Kongsberg sykehus.

Kongsberg klarer seg ikke alene

- Akkurat det var litt vanskelig, for Kongsberg sykehus klarer seg ikke alene. Vi klarer oss kun i et fellesskap med andre sykehus. Det var noe av det første jeg startet å jobbe med - å få en bedre relasjon til Drammen sykehus og se på hvordan vi kan bruke kapasiteten vår felles. Det startet med et veldig sterkt og godt samarbeid om ortopedi, så har vi utviklet det til å gjelde både øre/nese/hals, dialysen, kreftbehandling og flere andre områder. Nå opplever jeg at samarbeidet med Drammen er veldig godt, forteller Stein-Are Agledal.

Omdømmebygging

- Det andre jeg opplevde da jeg startet på Kongsberg var at omdømmet til Vestre Viken HF var svekket. For meg var det viktig å jobbe med omdømmet til både lokalsykehuset og helseforetaket. Trygge omgivelsene på at dette er et velfungerende lokalsykehus, forteller han.

- I tillegg til dette startet jobben med å få stabilisert driften, få til godt samarbeid og siden ta fatt på jobben med å videreutvikle sykehuset gjennom det såkalte BRK-prosjektet. Noe som involverte at vi blant annet i løpet av 10 får tilført 460 millioner kroner fra Vestre Viken til å utvikle Kongsberg sykehus. Bygge nye operasjonsstuer, nytt akuttmottak, SIM-senter, ny sterilsentral og ENØK-tiltak for å nevne noe. Og ikke minst det å få ny MR-maskin på plass nå - det har vært veldig smart og bra for Kongsberg sykehus. Jeg sa litt spøkefullt da jeg begynte her at når MR-maskinen er i hus, da skal jeg gå av med pensjon. Nå løftes den på plass, så da er det på tide å gå av, ler Stein-Are Agledal.

Lagspill med dyktige ansatte

Kongsberg sykehus skal være et godt lokalsykehus i samarbeid med de andre sykehusene i Vestre Viken.

- Vi skal være tilgjengelige og ha kort ventetid slik at pasientene får behandlingen når de trenger det. Så skal vi ha god og kjent kvalitet - og godt samarbeid både med kommunene og internt - og vi skal ha et godt arbeidsmiljø på sykehuset. Har du disse tingene på plass, så har du et godt lokalsykehus som du kan videreutvikle, mener Agledal.

- Når jeg ser tilbake på disse årene så har vi utviklet oss godt. Det er ikke min fortjeneste, men takket være alle de dyktige ansatte som jobber hardt på sykehuset hver eneste dag. Vi er et lag som har spilt sammen for å få til dette. Utrolig flinke folk som har vært med på en flott reise, sier klinikkdirektøren.

AKUTTMOTTAK: Stein-Are Agledal inne på det nyoppussede akuttmottaket på Kongsberg sykehus.

AKUTTMOTTAK: Stein-Are Agledal inne på det nyoppussede akuttmottaket på Kongsberg sykehus.

Familie, golf, historie - og Whisky

Når han nå går av som klinikkdirektør, blir han pensjonist på heltid. Sandefjordmannen har likevel mye han kan fylle pensjonistdagene med.

- For meg som har jobbet gjennom et langt yrkesliv er det nesten vanskelig å tenke seg at jeg nå ikke skal på jobb fremover. Jeg har jo fått med meg mye erfaring på veien, så jeg håper jo det kan la seg gjenbruke i en eller annen sammenheng. Jeg er ikke fremmed for styreverv og oppdrag innimellom, det hadde vært interessant. Men det er pensjonisttilværelsen som nå skal få hovedfokuset, innrømmer Agledal.

Livet er fylt av mye annet også som nå får mer tid. Barn, barnebarn, oppussingsprosjekter, hytteliv, golf, trening og hans lidenskap for Whisky og historie skal nå få mer tid. 

- Det er bedre å gi seg nå, se tilbake på yrkeslivet og være fornøyd enn å sitte igjen og være en syvende far i huset. Det skal de få slippe, sier klinikkdirektøren.

Håper på respekt for jobben som ble gjort

18. februar har han sin siste arbeidsdag på Kongsberg. Når han går ut av døren for siste gang, håper han de ansatte respekterer han for den jobben som er lagt ned.

- Som leder skal man ikke fokusere på å bli populær. Dette er ingen popularitetskonkurranse. Men blir jeg husket for den jobben som ble gjort i løpet av disse årene, så hadde jeg blitt glad for det. En leder som hadde fokus på å videreutvikle lokalsykehuset, sier Stein-Are Agledal.

Senere i år overtar Lukas Månsson jobben som ny klinikkdirektør for Kongsberg sykehus.