Foretaksbot til Vestre Viken

Vestre Viken er ilagt en foretaksbot på en million kroner.

Vestre Viken
Publisert 05.03.2018
Sist oppdatert 26.03.2018

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt har ilagt Vestre Viken boten på bakgrunn av en anmeldelse fra Helfo i april i fjor om urettmessig bruk av takster ved Avdeling for klinisk patologi i Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) i tidsrommet 2011-2017.

På bakgrunn av innsendte refusjonskrav har helseforetaket ifølge politiet fått urettmessig utbetalt inntil sju millioner kroner fra Helfo i dette tidsrommet.

- Vi kan bekrefte at vi i dag har blitt ilagt en foretaksstraff i form av en bot på en million kroner som følge av grov uaktsomhet. Dessverre ble foretaksledelsen først gjort kjent med anmeldelsen i fjor høst, men vi har siden da gjort det vi har kunnet for å undersøke nærmere og oppnå klarhet i hva som har skjedd. Vi vil nå sette oss ned sammen med våre juridiske rådgivere og vurdere hvordan vi skal forholde oss til saken videre. Vi understreker at vi ser svært alvorlig på denne saken, og vil naturligvis også gjøre hva vi kan for å rydde opp i de feil som har skjedd, sier administrerende direktør i Vestre Viken Nils Fr. Wisløff.