Forbereder seg til mottak og drift av nytt sykehus i Drammen

For å kunne ivareta sikker og stabil drift på det nye sykehuset fra første dag, må eiendomsdrift kjenne bygget og de tekniske systemene godt. Dette er eiendomsdrift ved Drammen sykehus godt i gang med.

Publisert 26.03.2024
Sist oppdatert 08.04.2024

​Med nytt sykehus følger nye tekniske systemer, ny teknologi, samt nye og endrede arbeidsoppgaver som det er viktig at man kjenner og kan godt.

En mann som viser en mann noe på datamaskinen
Terje Steffenakk og Yones Tajiki som studerer en av energisentralene i 3D modellen.

Ved seksjonen for eiendomsdrift ved Drammen sykehus er det tre ansatte som er dedikert til arbeidet på det nye sykehuset. De har en variert og hektisk hverdag som inneholder møter med prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg, befaringer, tekniske avklaringer, og koordinering mot Eiendomsdrift ved eksisterende sykehus.

Fra høsten 2023 har også driftspersonell fra Drammen sykehus deltatt med sin fagkompetanse og verdifull erfaring fra sykehusdrift.

Eiendomsdrift overtar allerede i november 2024 adkomstbygget. I god tid før dette må internkontrollrutiner, relevante drifts- og vedlikeholdsrutiner og bemanningsplaner være på plass. Også tekniske systemer skal da ha vært igjennom en rekke testprosedyrer, og fungere som tiltenkt.

inspeksjon NSD
Victor Mogens, Jon Einar Mørck, Terje Steffenakk og Yones Tajiki setter seg inn i oppbyggingen av ett av mange ventilasjonsanlegg på NSD.

Opplæringsløpet seksjonen har foran seg er omfattende og skiller seg ut fra mange andre seksjoner. Drift av systemer for byggautomasjon, spesialventilasjon, nødstrøm, varme-/kjøleanlegg og ett stort omfang utstyr krever ett omfattende og tidkrevende opplæringsløp. 

En ekstra utfordring er det at både det gamle og det nye sykehuset skal driftes samtidig i en periode.