Forbedret blodprøvetaking av nyfødte

Ny standard for blodprøvetaking av nyfødte ved barselseksjon på Drammen sykehus.

Publisert 06.12.2018
Sist oppdatert 17.01.2023
nyfødt baby
De nyfødte blir nå tatt blodprøve av mens mor ammer.

​Barselseksjonen ved Drammen sykehus har lenge hatt et ønske om at blodprøver til nyfødtscreeningen skal tas på en mer skånsom måte for mor og barn. Derfor har de nå lagt om rutinene slik at barnepleiere og jordmødre tar prøven selv, mens mor ammer barnet sitt.

Barnet er da ofte godt oppvarmet, fordi det ligger inntil mor, og barnet får trøst og smertelindring gjennom å die hos mor mens prøven tas. I tillegg er det mulig å ta prøven når som helst på døgnet, noe som bidrar til en bedre logistikk på seksjonen.

Positiv for mor og barn

Alle nyfødte skal ta blodprøve til nyfødtscreeningen ved 48 til 72 timers alder. Prøven tas ved et stikk i hælen til barnet. Etter omleggingen er det flere som kan reise hjem etter prøvetaking på andre levedøgn, mens de tidligere måtte være på barselseksjonen ett døgn ekstra for å få tatt prøven. Da opplevde de også at mange mødre ble stående i kø på barnestua på morgenen, mens barna ble stukket etter tur.

Barselseksjonen har i to år drevet opplæring av sine ansatte, og har fra høsten 2018 overtatt ansvaret for å ta nyfødtscreening av de nyfødte. Gjennom kompetanseprogrammet er det gjort tallfestede målinger som viser at blodprøvetakingen av nyfødte er blitt betraktelig forbedret.
Forbedringene påvirker både mor, barn og arbeidsdagen for de ansatte ved barselseksjonen i positiv retning.

Barselseksjonen på Drammen sykehus la nylig fram sitt forbedringsarbeid for deltakere i «Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedring». Seksjonen deltok i tilsvarende program høsten 2016 og har siden da jobbet med prosjektet for å forbedre arbeidsprosessene rundt blodprøvetaking av nyfødte.