Folkemøte om forskning på atrieflimmer

Torsdag 18. april kan du komme og høre det nyeste innen forskning på atrieflimmer i Norge – presentert av forskerne selv – i Konserthuset i Oslo.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 03.04.2024
Sist oppdatert 04.04.2024
En person med en rød sirkel foran ansiktet
Kom og hør det nyeste innen forskning på atrieflimmer i Norge – presentert av forskerne selv!

Forskere på atrieflimmer fra hele Norges land har de siste syv årene vært samlet i forskernettverket afib.no, som ledes fra forskningsavdelingen på Bærum sykehus.

Torsdag 18. april tar de i bruk selveste Konserthuset i Oslo til et åpent folkemøte hvor det presenterer resultater fra forskningsprosjekter i nettverket til befolkningen.

Sammen har nettverket etablert nye forskningsprosjekter over hele landet og det samarbeides med forskere fra mange land. Nettverket forsker på en rekke felt innenfor atrieflimmer: både arvelige og ikke arvelige årsaker, hva slags behandling som virker best, hvordan hjertemuskelen virker, hvordan trening påvirker og forskjeller mellom menn og kvinner.

Nå vil forskernettverket gjerne dele resultater fra sin forskning med deg og håper at du vil komme og høre på!

Her finner du mer informasjon og billetter til arrangementet, som er gratis og åpent for alle.

Det nasjonale forskningsnettverket for atrieflimmer - afib.no - ble etablert i siste halvdel av 2017 til stor begeistring for forskere som jobber med atrieflimmer. Nettverket har nå vært aktive i sju år og har gjort stor fremgang.

- Flere store samarbeidsprosjekter har vokst frem mellom våre medlemmer og forskjellige helseregioner i Norge, som følge av vår møtevirksomhet og midler bevilget til forskningsprosjekter og forskningsutveksling, forteller Kristine Seland Folkenborg, avdelingskonsulent ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus.

Forskningsprosjekter i nettverket dekker et stort antall forskningstemaer av betydning ved atrieflimmer, som blant annet:

 • Forekomst av og screening for atrieflimmer i befolkningen
 • Kjønnsforskjeller
 • Arvelighet av atrieflimmer
 • Betydning av fysisk aktivitet og livsstil for utvikling av atrieflimmer
 • Risiko for hjerneslag ved atrieflimmer
 • Screening og prediktorer for atrieflimmer etter hjerneslag
 • Prediktorer for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering
 • Betydningen av søvnapne ved atrieflimmer
 • Frekvenskontroll ved permanent atrieflimmer
 • Symptomer ved atrieflimmer
 • Betydningen av venstre forkammers volum og funksjon for utviklingen av atrieflimmer

Nettverket har fokus på å hjelpe yngre forskere til å etablere seg som mer erfarne forskere.

- Dette gjør vi ved å gi dem et stort nettverk med forskere de kan interagere med og dele sin forskning med, samt muligheten til å søke midler fra nettverket til sin forskning og til å presentere sin forskning ved kongresser. Vi arrangerer også en interaktiv «early-career session» ved våre årlige nettverksmøter, der vi tar utgangspunkt i emner som yngre forskere ønsker å belyse og inviterer erfarne forskere til å snakke om og diskutere dette, forteller Folkenborg.

- Vi har hatt god deltakelse ved alle våre arrangementer, deltakelsen ved det årlige møtet har økt og vi har betydelig internasjonal deltakelse. Nettverket har over 100 medlemmer, og våre årlige møter har stor oppslutning fra både nasjonale og internasjonale medlemmer.

- Det har vært en rekke publikasjoner med høy impact i nettverket siden vi startet opp i 2017. Internasjonale medlemmer har beskrevet nettverket som «noe unikt», og ønsker å opprette noe lignende i egne land, sier Folkenborg.