Følg utviklingen til nytt sykehus

- På våre nettsider kan du følge utviklingen til det nye sykehuset som skal bygges på Brakerøya i Drammen.

Publisert 11.07.2017
Sist oppdatert 11.01.2024
Direktør for administrasjon og kommunikasjon, Finn Egil Holm
Direktør for administrasjon og kommunikasjon, Finn Egil Holm.

​Det forteller direktør for administrasjon og kommunikasjon i Vestre Viken, Finn Egil Holm.

Se nettsiden om nytt sykehus her

Vedtatt av Stortinget

Under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget å støtte regjeringens forslag om å bevilge 70 millioner kroner i lån i 2017 og en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner til byggingen av nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.
Dette tilsvarer 70 prosent av den estimerte kostnadsrammen for det nye sykehuset. Lånet skal utbetales i perioden 2017-2024.

Lokalsykehus med områdefunksjoner

Stortinget vedtok videre at «Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken».

Erstatter Drammen og Blakstad

I vedtaket om nytt sykehus slås det også fast at «Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus».

​Følger prosjektet tett

- På våre nettsider vil vi presentere relevant og oppdatert informasjon om det omfattende arbeidet som vil foregå framover. Helse Sør-Øst RHF har som kjent ansvaret for den videre gjennomføringen av selve prosjektet. Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2017 fortsetter arbeidet med eiendomserverv, opprigging av prosjektorganisasjonen - med blant annet arkitekt, konsulenter og et eget mottaksprosjekt, mandat og etablering av et prosjektstyre, sier Holm.